piątek 22.09.2023

Imieniny: Tomasza Maurycego

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


LXIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej [wideo]

SkomentujPlanowany porządek Obrad:1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie: protokołu nr LX/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 29 czerwca 2022 roku i protokołu nr LXI/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 7 lipca 2022 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Informacja z przeprowadzonych konkursów i wręczenie aktów powierzenia na stanowiska dyrektorów gminnych Szkół Podstawowych i Przedszkoli.
6. Ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych w gminnych placówkach oświatowych.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za II kwartał 2022 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 31 sierpnia 2022 roku

1. Projekt uchwały nr 71/2022 – w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025″.

2. Projekt uchwały nr 72/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

3. Projekt uchwały nr 73/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie miasta Środa Śląska.

4. Projekt uchwały nr 74/2022 – zmieniający uchwałę Nr XLVII/488/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

5. Projekt uchwały nr 75/2022 – w sprawie zmiany uchwały nr LX/546/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wymiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

6. Projekt uchwały nr 76/2022 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie „Grypa Senior 60+” na lata 2022-2024.

7. Projekt uchwały nr 77/2022 – w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.

8. Projekt uchwały nr 78/2022 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

9. Projekt uchwały nr 79/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie miasta Środa Śląska.

10. Projekt uchwały nr 80/2022 – w sprawie utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć.

11. Projekt uchwały nr 81/2022 – w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” (dla Pana Conrada Niemeyer)

12. Projekt uchwały nr 82/2022 – w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” (dla Zespołu muzycznego BANK)


Media   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Sentymentalna podroż po PRL. Sklepowa na dzień dobry przyitala Cię  uprzejmym słowem.  Czego ... pan sobie ...
Świetna zabawa. Pani STAROŚCINA to chyba lustra nie ma w domu. 
Świetna zabawa. Pani STAROŚCINA to chyba lustra nie ma w domu. 

Lokalne ogłoszenia drobne

05.09.2023 19:48 wrote:

Sprzedam dom w Wilczkowie gm. Malczyce, pow. 77,40 m2, trzy pokoje, cena 139000 zł, tel. 693623821…

05.09.2023 19:21 wrote:

Sprzedam mieszkanie składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, otwartego salonu. Lokal o powierzchni 109 m2, cena 350 000 zł do negocjacji…

23.08.2023 18:01 wrote:

Kupię - > ANTYKI < - SPRZĄTANIE - LIKWIDACJA MIESZKANIA / DOMU / KOLEKCJI -?- Kupuję Antyki - Płacę Gotówką ! Interesują mnie…

20.08.2023 07:03 wrote:

Muzeum Regionalne Środa Śląska            wymagania: Pracownik ochrony-wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony legitymacja osob…

baner

Nie przegap tych artykułów.