Wydrukuj tę stronę
Podziękowania i zaproszenie do ogródków letnich na Rynku Dolnym

Podziękowania i zaproszenie do ogródków letnich na Rynku Dolnym

Śr, 17.06.2020 17:23

Szanowni Państwo, zakończył się trwający od połowy maja proces lokowania ogródków letnich na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej. W tym roku Dom Kultury w Środzie Śląskiej podpisał trzy umowy dzierżawy wyznaczonych przestrzeni rynkowych pod ogródki letnie z właścicielami lokalnych cukierni, kawiarni i restauracji, prowadzących swoje lokale w obrębie Rynku Dolnego. Rok po roku liczba ogródków letnich w Rynku Dolnym zwiększa się stopniowo, co cieszy.W tym roku proces lokowania ogródków letnich na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej był bardziej sformalizowany i nieco wydłużony w czasie ze względu na pandemię COVID-19. Każdy z trzech ogródków letnich, objętych tegorocznymi wnioskami, wymagał wizji lokalnych, pomiarów i zaopiniowania pod kątem wymogów bezpieczeństwa komunikacji pieszej i jezdnej, układu przestrzennego, sąsiedztwa nasadzeń głogów i catalp oraz ogólnodostępnych siedzisk, czy zachowania linii urbanistycznych Rynku Dolnego i jego atrakcji.

Czasami konieczny był kompromis między oczekiwaniami przedsiębiorców a wytycznymi i zasadami, jakimi musiał kierować się Dom Kultury w Środzie Śląskiej, jako zarządca Rynku Dolnego, przy zawieraniu umów dzierżawy oraz ich weryfikacji, pod kątem spełniania w rzeczywistości tych wytycznych i zasad, określonych w porozumieniu z właścicielem przestrzeni rynkowej. Rozumiemy, że nie było to łatwe, szczególnie w niektórych przypadkach. Ale udało się.

Dlatego chcieliśmy podziękować wszystkim trzem tegorocznym dzierżawcom przestrzeni rynkowych pod letnie ogródki tj. właścicielom cukierni, kawiarni i restauracji, prowadzącym swoje lokale w obrębie Rynku Dolnego, za zrozumienie, cierpliwość i docelowe dostosowanie się do wymaganych zasad, wytycznych i opinii. Dziękujemy jeszcze raz za podjęcie wyzwania lokowania ogródków letnich w niełatwej funkcjonalnie i komunikacyjnie przestrzeni Rynku Dolnego.

Życzymy aby podjęte przez Państwa jako dzierżawców decyzje dot. ogródków letnich przyniosły zamierzony efekt, mimo czasu jaki był potrzebny na formalności i wdrożenie zasad oraz wytycznych związanych z zawartymi przez Dom Kultury umowami dzierżawy. Deklarujemy też, że możliwy jest jeszcze pewien rozwój przestrzenny niektórych ogródków – w drodze indywidualnych decyzji, jeżeli będzie możliwe zachowanie wszystkich zasad i wytycznych jakimi musi kierować się Dom Kultury jako zarządca Rynku Dolnego.

Jeszcze raz dziękując przedsiębiorcom, zachęcamy wszystkich Mieszkańców miasta, gminy i powiatu, jak też gości z dalszych stron, do odwiedzania średzkiego Rynku Dolnego, wizytówki naszego Miasta Skarbów i korzystania z jego atrakcji oraz z bogatej oferty cukierniczej, kawiarnianej, gastronomicznej i każdej innej, dostępnej zarówno w lokalach, jak i w ogródkach letnich.

Do zobaczenia na Rynku Dolnym w Mieście Skarbów!

podziekowania i zaproszenie

ogrod