Wydrukuj tę stronę
Rząd przyznał 1,8 mln Gminie Środa Śląska na inwestycje

Rząd przyznał 1,8 mln Gminie Środa Śląska na inwestycje

Pn, 17.08.2020 12:32

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Środa Śląska otrzymała 1,8 mln zł, jako środki których celem jest wsparcie gmin i powiatów w obecnym trudnym okresie finansowym.Na sesji Rady Miejskiej 5 sierpnia radni na wniosek Burmistrza Adama Rucińskiego rozdysponowali ponad 1,05 mln zł ze środków rządowych na 8 zadań inwestycyjnych:

- przebudowa odcinka ul. Orlej w Środzie Śląskiej
  ze skrzyżowaniem z ul. Bocianią i włączeniem w ul. Legnicką przy DK94 - 220.000 zł

- modernizacja nawierzchni ścieżki rowerowej
  w ciągu ul. Lipnickiej w Szczepanowie - 180.000 zł

- wykonanie nawierzchni asfaltowej pętli autobusowej
  przy ul. Długiej i Modrzewiowej w Szczepanowie - 45.000 zł

- rewitalizacja ul. Spacerowej w Środzie Śląskiej - 125 000,00 zł

- budowa chodników
  przy ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Baczyńskiego w Środzie Śląskiej - 310 000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego
  przy ul. Probusa w Środzie Śląskiej - 115 000,00 zł

- rewitalizacja nawierzchni przestrzeni komunikacyjnych
  przy ul. Mostowej i boisku Orlik w Środzie Śląskiej - 50.000 zł

- dotacje na wymianę źródeł ciepła
  na ekologiczne w ramach GPONE - 50.000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych, z czego ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. Cieszy nas więc fakt, że jest to równoczesne wsparcie rozwoju dużych miast jak i najmniejszych miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne.- Główną ideą tego projektu uchwały jest wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych, które są możliwe dzięki pomocy rządowej […], mamy prawo wydać to na dowolne inwestycje dotyczące naszych zadań, ponieważ wniosek nie dotyczył konkretnych uzasadnień […]”- argumentował na sesji Rady Miejskiej Burmistrz Adam Ruciński.

(rfp)