Wydrukuj tę stronę
Skatepark dokończy inna firma

Skatepark dokończy inna firma

08.10. 2020

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego informuje, iż 29 września br. z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy została wypowiedziana umowa na budowę Skateparku w Środzie Śląskiej.

Firma ze Skokowa Zakład Instalacji Sanitarnych HYDREKS, której zlecony został do wykonania pierwszy etap budowy średzkiego skateparku nie wywiązała się z zawartej umowy. Niestety dotychczasowy sposób realizacji prac i wynikające z nierzetelności Wykonawcy wielomiesięczne opóźnienia, a przede wszystkim brak wykonania płyty betonowej, nie dają żadnej gwarancji, że roboty budowlane, które pozostały do wykonania w ramach zamówienia zostaną w ogóle zakończone.

Ostateczny termin rozpoczęcia robót budowlanych został wyznaczony na 25 września, lecz po raz kolejny ze strony Wykonawcy nie zaistniały żadne oznaki chęci kontynuowania współpracy, lub chociaż wywiązania się z pierwotnych ustaleń. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do tego, że finalnie umowa została zerwana.


Na dokończenie budowy skateparku na początku października został ogłoszony nowy przetarg na kwotę szacunkową 77 tys. zł., z terminem wykonania do 15 grudnia bieżącego roku.


- Wydział Inwestycji zarekomendował Burmistrzowi trudną decyzję związaną z zakończeniem współpracy z firmą Hydreks. Do tej pory pracownicy Wydziału Inwestycji dokładali starań, żeby roboty wykonane były zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Pomimo błędów wykonawczych udało się doprowadzić do wybudowania stabilizacji pod docelową betonową płytę skateparku, jednakże ze względu na bierność i opieszałość Wykonawcy dalsze roboty nie zostały niestety zrealizowane. Sytuacja zmusza nas do szukania nowego rzetelnego wykonawcy, który mamy nadzieję dokończy budowę skateparku. Wydział Inwestycji z pełnym zaangażowaniem będzie nad tą realizacją sprawował intensywny nadzór aż do jej skutecznego zakończenia – poinformował Kierownik Wydziału Inwestycji Ireneusz Fura.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

img 9726