Wydrukuj tę stronę
Stacja pomiaru jakości powietrza w Środzie Śląskiej

Stacja pomiaru jakości powietrza w Środzie Śląskiej

Śr, 29.01.2020 22:26
  •  

Z inicjatywy pracowników Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, 28 stycznia br. na terenie miasta została uruchomiona stacja monitoringu jakości powietrza, zainstalowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.Stacja została zlokalizowana na terenie Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja. Miejsce to zostało wytypowane przez urzędników GIOŚ, zgodnie z wytycznymi jakie obowiązują przy instalowaniu tego typu czujników pomiarowych na terenach zabudowanych.

untitled 1

Zakres pomiarowy stacji to: ciągłe, automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5. W stacji zamontowany jest również pobornik manualny pyłu PM10 – w celu oznaczania benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Wyniki pomiarów automatycznych są na bieżąco udostępniane na stronach internetowych:

http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/ ​ (na mapie woj. dolnośląskiego),
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current (na mapie Polski)
oraz w aplikacji mobilnej: „Jakość powietrza w Polsce".

(um)