Wydrukuj tę stronę
Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej ws. zadymienia na ul. Kilińskiego

Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej ws. zadymienia na ul. Kilińskiego

17.12. 2019

Szanowni Państwo, w mediach społecznościowych mieszkaniec Środy Śląskiej opisał sytuację zanieczyszczania powietrza przez powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego na ul. Jana Kilińskiego 30 w Środzie Śląskiej, cytuję treść wiadomości zamieszczonej na FB:

„Publiczna placówka, dom dziecka, w pobliżu dwa przedszkola, mnóstwo dzieci. Czy nie ma na to sposobu”?

Chciałbym poinformować, że Straż Miejska w Środzie Śląskiej podejmuje działania w każdej zgłoszonej sprawie, a także z własnej inicjatywy kiedy tylko zachodzi obawa nie stosowania się do obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymieniona placówka była kontrolowana na podstawie upoważnienia Burmistrza w celu sprawdzenia jakości i rodzaju wykorzystywanego opału. W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 12.12.2019 r. w obecności dyrektora placówki nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszenia przepisów. Przedstawione zostały dokumenty poświadczające używanie dobrej jakości stałego paliwa (węgiel kamienny świadectwo jakości nr 334/2019). Piec użytkowany w placówce jest górno-zasypowy o tradycyjnym dolnym procesie spalania co może powodować w sytuacja rozpalania lub nałożenia nowej porcji paliwa zwiększone dymienie i w efekcie dochodzi do opisanej przez mieszkankę sytuacji. Rozwiązaniem może być inwestycja w nowszy kocioł grzewczy lub doprowadzenie zasilenia gazem ziemnym do placówki (obecnie brak) i zmianę wykorzystywanego paliwa do ogrzewania. Rozwiązaniem będzie zatem modernizacja systemu ogrzewania.

W obecnej sytuacji nie ma podstaw do podejmowania kroków prawnych ze strony Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej.

Z poważaniem

Komendant Straży Miejskiej

w Środzie Śląskiej

Ryszard Czerwiec

 

Aktualny stan jakości powietrza (Rynek, Środa Śląska):


- więcej czujników.