poniedziałek 09.12.2019

Imieniny: Wieslawa Leokadii

 
Stypendia socjalne dla uczniów z gminy Kostomłoty

Stypendia socjalne dla uczniów z gminy Kostomłoty

02.08. 2019

Stypendia socjalne - pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy Kostomłoty przysługuje w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1358).

Więcej informacji na stronie www.kostomloty.pl oraz w BIP http://www.bip.kostomloty.pl/content.php?cms_id=729||m=13

Gmina Kostomłoty

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację