Wydrukuj tę stronę
Transmisja na żywo sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Transmisja na żywo sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

28.12. 2018
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Jednym z punktów dzisiejszych obrad była prezentacja, debata i głosowanie w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2019 rok.

 

 

Planowany porządek obrad:

1 / Otwarcie sesji.
2 / Ustalenie porządku obrad.
3 / Usprawiedliwienia radnych.
4 / Prezentacja, debata i głosowanie w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2019 rok.
5 / Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2019 – 2029.
6 / „45 minut dla Samorządów”.
7 / Podjęcie uchwał.
8 / Interpelacje i zapytania.
9 / Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10 / Wolne wnioski i informacje.
11 / Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku

1 / Projekt uchwały nr 1/2018 – w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2019 rok.
2 / Projekt uchwały nr 2/2018 – w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2019-2029.
3 / Projekt uchwały nr 17/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
4 / Projekt uchwały nr 18/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
5 / Projekt uchwały nr 19/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
6 / Projekt uchwały nr 20/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie gminy Środa Śląska.
7 / Projekt uchwały nr 21/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
8 / Projekt uchwały nr 22/2018 – w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wykonującego czynności z zakresu podróży służbowych wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
9 / Projekt uchwały nr 23/2018 – zmieniająca uchwałę nr LXVI/595/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” – Lokalny Rynek Rolno-Spożywczy w Środzie Śląskiej.
10 / Projekt uchwały nr 24/2018 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Środy Śląskiej.
11 / Projekt uchwały nr 25/2018 – w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12 / Projekt uchwały nr 26/2018 – w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13 / Projekt uchwały nr 27/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
14 / Projekt uchwały nr 28/2018 – w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.