Wydrukuj tę stronę
Dofinansowanie dla OSP z terenu gminy Udanin

Dofinansowanie dla OSP z terenu gminy Udanin

10.12. 2019

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Udanin otrzymały kolejne dofinansowania na zakup sprzętu pożarniczego.

W ramach ogólnopolskiego programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych pn. „Mały strażak”, jednostki OSP miały możliwość ubiegać się o dotację na zakup sprzętu specjalistycznego. Wielkość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła do 90 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast maksymalna kwota dotacji na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia specjalistycznego do wykrywania i likwidacji zagrożeń środowiska” w ramach wniosku wynosiła 20 tys. zł.

Przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wnioskowały 4 jednostki z terenu gminy: OSP Jarosław, OSP Lusina, OSP Pichorowice, OSP Ujazd Górny.

Po rozstrzygnięciu naboru wszystkim aplikującym jednostkom OSP z terenu gminy Udanin przyznano dotacje na zakup sprzętu pożarniczego, który zgodnie z przeznaczeniem
będzie służył w celu podnoszenia i unowocześnienia potencjału techniczno-chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego.

Łącznie kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW przyznana jednostkom OSP z
terenu gminy Udanin wyniosła 63.591,00 zł, w tym:
OSP Lusina – 19.500,00 zł.
OSP Ujazd Górny – 18.450,00 zł.
OSP Pichorowice – 18.000,00 zł.
OSP Jarosław – 7.891,00 zł.

Zakupiony sprzęt z pozyskanych funduszy przez OSP: wytwornica pianowa, prądownica wodna, prądownica wodna wysokociśnieniowa, smok ssawny, węże tłoczne, mostek przejazdowy, kamery termowizyjne, pilarka do drewna, agregaty prądotwórcze, motopompa szlamowa, motopompa pływająca, piła do stali i betonu, lanca gaśnicza,
detektor wielogazowy i najaśnica akumulatorowa.

Serdecznie gratulujemy!

(gu) / fot. wk, zdj. ilustracyjne

Udostępnij ten artykuł: