Wydrukuj tę stronę
Raport o stanie Gminy Udanin za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Udanin za 2018 rok

04.06. 2019

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku, do 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Raport o stanie Gminy Udanin za 2018 rok dostępny jest TUTAJ

Gmina Udanin