Wydrukuj tę stronę
Rozdano promesy warte ponad 100 tys. złotych

Rozdano promesy warte ponad 100 tys. złotych

11.07. 2020

Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają ważną rolę w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Z roku na rok wkład państwa w doposażenie jednostek OSP jest coraz większy. 

Środki finansowe przeznaczane są na realizację zadań, obejmujących m.in. przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.

Od roku 2018 do 7 jednostek OSP z terenu Gminy Udanin trafiło już 2 mln zł. Zwiększone wydatkowanie na OSP z kolei podwyższyło poziom bezpieczeństwa zarówno druhów ochotników jak i mieszkańców gminy Udanin. 

Również w tym roku, 10 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste rozdanie promes, w którym uczestniczyli wójt gminy Udanin Wojciech Płaziuk oraz prezesi OSP z gminy Udanin. Promesy zostały przekazane w ramach Ogólnopolskiego Programu wsparcia  dla Ochotniczych Straży Pożarnych pn. ”Mały Strażak” finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wielkość dofinansowania ze środków WFOŚiGW, o jakie mogły się ubiegać jednostki wynosiła do 70 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł.

Łączna wartość zadań przewidzianych przez OSP z tego programu to 180 390,24 zł., natomiast łączna kwota wnioskowana dotacji dla OSP z terenu gminy Udanin wyniosła 116 953,66 zł.

W ramach wkładu własnego do programu „Mały Strażak” stanowiącego 30% kosztów kwalifikowanych, gmina Udanin przyznała dotacje celowe dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia w łącznej kwocie 25.900,00 zł. To kolejny przykład  dobrej i efektywnej współpracy na linii – Rząd – Samorząd – OSP.

Gmina Udanin