Wydrukuj tę stronę
W hołdzie Obrońcom Ojczyzny. Uroczystość w Udaninie

W hołdzie Obrońcom Ojczyzny. Uroczystość w Udaninie

Pn, 24.08.2020 20:06

22 sierpnia w Udaninie odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej wraz z odsłonięciem pomnika „Obrońcom Ojczyzny” pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego.Wydarzenie rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem JE ks. Biskupa Marka Mendyka współcelebrowana z Dziekanem Dekanatu Strzegom ks. Markiem Babuśką oraz Proboszczem Parafii Konary ks. Andrzejem Ćwikiem. Po mszy zebrani goście prowadzeni przez Średzką Orkiestrę Dętą oraz Kompanię Honorową Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, przemaszerowali pod nowy obelisk, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów.

W uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Udanin oraz Przewodniczącego RG Udanin,  udział wzięli: Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, reprezentujący również Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Paweł Hreniak - Poseł na Sejm RP, Anna Zalewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Tarnacki reprezentujący Beatę Kempę – Posłankę do Parlamentu Europejskiego, Aneta Trela dyrektor Biura Poselskiego Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, Stanisław Witek – radny powiatu jaworskiego, Andrzej Jaroch - Przewodniczący Sejmiku województwa dolnośląskiego, płk Mirosław Birski – reprezentujący dowództwo i obecnych tu żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Marek Jażdżewski – Zastępca Dowódcy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, Łukasz Kasztelowicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Trębacz naczelnik Oddziałowego Biura  Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu, gen. str. Marcin Jureczek – Szef Sztabu Komendy Głównej Straży Ochrony Przyrody w Polsce, Dariusz Smoliński – Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej, Marek Wawrejko – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, Czesław Dudziński – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Środzie Śląskiej, Bogdan Wilczak – prezes Gminnego Związku OSP RP wraz z prezesami lokalnych zarządów, Krzysztof Szałankiewicz – Starosta Powiatu Średzkiego wraz z radnymi Rady Powiatu w Środzie Śl., przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radni RG Udanin, sołtysi, prezesi stowarzyszeń i instytucji wspierających inicjatywę oraz sponsorzy i mieszkańcy gminy.

Obchody swoją obecnością zaszczyciły reprezentacje pocztów sztandarowych: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Piłsudczyków Oddział we Wrocławiu, Związku Strzeleckiego oddział Strzegom, Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Udaninie, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie, Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk „(…)To tu mam nadzieję przez kolejne lata będziemy się spotykać podczas uroczystości gminnych i świąt państwowych. Powołany komitet założycielski pod moim przewodnictwem może zameldować wykonanie zadania. Dlatego melduję wszystkim tu obecnym, że Pomnik jest przygotowany do uroczystego odsłonięcia.(…)”. Kolejno głos zabrali: Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Aneta Trela - dyrektor biura poselskiego Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, Anna Zalewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Paweł Hreniak – Poseł do Sejmu RP, Andrzej Jaroch – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Szałankiewicz – Starosta Powiatu Średzkiego oraz Bazyli Maliniak – były mieszkaniec gminy Udanin (m. Piekary), obecnie mieszkaniec Strzegomia.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpił najważniejszy punkt uroczystości – odsłonięcie pomnika pamięci „Obrońcom Ojczyzny” oraz poświęcenie go przez ks. Biskupa Marka Mendyka. Został odczytany Apel Pamięci oraz oddana salwa honorowa kompanii wojskowej. Pod nowo odsłoniętym pomnikiem wieńce i wiązanki złożyli: przedstawiciele władz państwowych, rządu, parlamentu europejskiego, województwa dolnośląskiego, lokalnych, wojska, instytucji publicznych oraz państwowych.

Tego dnia gen. str. Marcin Jureczek – Szef Sztabu Komendy Głównej SOP nadał odznaczenia w postaci Złotego Krzyża Zasługi SOP dla Pawła Hreniaka – Posła na Sejm RP, Anny Zalewskiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Obremskiego – Wojewody Dolnośląskiego, Anety Treli – dyrektora biura poselskiego Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, Stanisława Witka – radnego powiatu jaworskiego oraz Wojciecha Płaziuka –wójta Gminy Udanin.

Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Udanin Janusz Strzelecki skierowali podziękowania dla sponsorów: Wacław Kasprzak PPHU KAMPOL KAMIENIARSTWO EXPORT IMPORT, Jan Sobczak ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Eildert Derk Oldenziel POLBOTO-AGRI Sp. z o.o., Grzegorz Filus, Tomasz Prus, Antoni Galik GALL-TRANS-KAM, GODEL BETON Sp. z o. o.: „Za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas, a także wkład pracy przy budowie obelisku poświęconemu „Obrońcom Ojczyzny” w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Dzięki Państwa bezinteresownej ofiarności i pomocy udało się znacznie przyśpieszyć realizację tego przedsięwzięcia. Okazana życzliwość jest przejawem rozumienia idei i celów, jakie należą do samorządu. Przekazujemy życzenia dobrego zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu rodzinnym jak i zawodowym.”

Całą uroczystość uświetniła obecność Średzkiej Orkiestry Dętej, pod kierunkiem Kazimierza Puchalskiego, która na zakończenie przygotowała mini koncert utworów religijno-patriotycznych.

Gmina Udanin / fot. mw

Transmisja z uroczystości