Wydrukuj tę stronę
Zmiana w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Udanin

Zmiana w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Udanin

08.01. 2019

Od 01.01.2019 roku popiół nie będzie odbierany z gospodarstw domowych w osobnych pojemnikach.

Będzie on gromadzony razem z odpadami zmieszanymi lub jego nadmiar będzie można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Udaninie.

Ostatni odbiór popiołu wraz z metalowymi pojemnikami odbędzie się:

12.01.2019 roku z miesjcowości: Damianowo, Księżyce, Konary, Lusina, Lasek, Udanin, Piekary, Gościsław, Dziwigórz.

19.01.2019 roku z miejscowości: Drogomiłowice, Jarostów, Karnice, Pielaszkowice, Pichorowice, Różana, Sokolniki, Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Łagiewniki, Jarosław.

Gmina Udanin