Wydrukuj tę stronę
Urząd Pracy informuje o naborze na szkolenia, staże i prace interwencyjne

Urząd Pracy informuje o naborze na szkolenia, staże i prace interwencyjne

23.07. 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi rekrutacje na: szkolenia indywidualne, staże, prace interwencyjne w 2019 r. w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.

1/  Na w/ w formy dla  osób bezrobotnych do 30 roku życia z POWER 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego

tytuł  projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (IV)".
Program adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, szczególnie  należących do niżej wymienionych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby niepełnosprawne.


2/ Na w/w formy dla osób bezrobotnych od 30 roku życia  RPO WD 2014-2020, poddziałanie 8.1

 tytuł projektu: „Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia  w powiecie średzkim w roku 2019" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Program adresowany jest do osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych  jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej, w tym szczególnie:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby po 50 r. życia.

Kobiety

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu: pokój nr 4, 5 oraz telefonicznie: 71 317 25 05, wew. 120, 108, 102.

Osoby do kontaktu: szkolenia - Katarzyna Ratuszniak, prace interwencyjne - Zenona Figiela, staże - Grażyna Grabowiecka.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w projektach.

PUP