Wydrukuj tę stronę
Wspólne działania służb ODRA 2020

Wspólne działania służb ODRA 2020

05.05. 2020

3 maja na terenie powiatu średzkiego odbyły się wspólne działania średzkich policjantów wraz z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Miękini oraz Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej.

Przedsięwzięcie pod nazwą ODRA 2020, którego inicjatorem była Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, odbyło się już po raz kolejny i miało na celu przede wszystkim zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, leśnego i przyrodniczego, a także poprawę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą i przemieszczających się po ścieżkach leśnych.

Okres wiosenny, pomimo obecnej trudnej sytuacji i obowiązujących ograniczeń, charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby osób przebywających nad wodami, w tym wędkarzy dokonujących amatorskiego połowy ryb, często udających się tam również w celach rekreacyjnych. Poprawa pogody wpływa również na zwiększenie aktywności osób dokonujących kłusownictwa leśnego i łowieckiego. Sytuacja ta niesie ze sobą szereg zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy o lasach, ustawy o rybactwie śródlądowym, a także kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.

Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, podobnie jak w latach ubiegłych, wyszła z inicjatywą przeprowadzenia wspólnych działań służb powołanych do przeciwdziałania wspomnianym zjawiskom. Do współpracy zaproszono funkcjonariuszy Straży Gminnej w Miękini oraz Państwową i Społeczną Straż Rybacką.

Służby biorące udział w działaniach „Odra 2020” realizowały następujące zadania:

  • ograniczenie szkodnictwa leśnego poprzez zapobieganie w szczególności przestępstwom i wykroczeniom charakterystycznym dla obszarów leśnych, m.in. zapobieganie kradzieżom drewna, nielegalnej wycince drzew, kłusownictwu oraz zaśmiecaniu, kontrola przestrzegania przepisów związanych z zakazem wjazdu samochodami do lasów,
  • ograniczenie zjawiska kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego polegającego na wykrywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa,
  • eliminowanie zagrożeń pożarowych poprzez egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych i śródleśnych,
  • kontrole stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego oraz wodnego.

Sprawdzano miejsca i rejony szczególnie zagrożone. Wylegitymowano 57 osób oraz skontrolowano 7 kierujących pojazdami. Ujawniono łącznie 18 wykroczeń, w tym 8 z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz 4 dotyczące naruszenia wału przeciwpowodziowego. Wobec 4 osób w związku z popełnionymi wykroczeniami zastosowano pouczenia, natomiast na 14  nałożono mandaty karne.

Wspólne działania w rejonie linii brzegowej Odry i jej dorzeczy zostały przeprowadzone już po raz kolejny i z pewnością będą kontynuowane.

Oficer Prasowy KPP w Środzie Śląskiej
asp. szt. Marta Stefanowska

odra2

Udostępnij ten artykuł: