Wydrukuj tę stronę
Wybory, wybory, wybory... Trzeba "grać fair"!

Wybory, wybory, wybory... Trzeba "grać fair"!

04.10. 2018

Otrzymaliśmy informację od jednego z komitetów wyborczych z terenu gminy Udanin, że został on zmuszony do podjęcia działań w związku ze zrywaniem plakatów z tablic ogłoszeniowych.

W treści oświadczenia komitetu czytamy: Szanowni Mieszkańcy Gminy Udanin apelujemy o zdrowy rozsądek i niezrywanie materiałów wyborczych.

W ostatnich dniach w kilku miejscowościach, zostały zniszczone materiały wyborcze KWW (...), które zerwano z tablic. Nikogo nie oskarżamy, ale apelujemy do Wszystkich, aby zaprzestali takich praktyk.

Jesteśmy małą społecznością i powinniśmy się wzajemnie tolerować! Każdy ma prawo do reprezentowania swoich poglądów, ale na zdrowych i jasnych zasadach. Kampania wyborcza trwa zaledwie kilka tygodni! Zapewniamy Państwa, że zgodnie z prawem i terminami nasze materiały wyborcze usuniemy sami. Nie potrzebujemy pomocy!!!

Jednocześnie informujemy, że rozważamy zgłoszenie wykroczenia na policję. Informujemy, że kodeks wykroczeń mówi Art. 67. § 1. ,,kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenia wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną, podlega karze grzywny".
Ubolewamy nad takimi działaniami i mamy nadzieję, że nie będzie więcej dochodzić do takich sytuacji.

 (red) fot. zdj. ilustracyjne