Wydrukuj tę stronę
XXVI sesja rady Powiatu Średzkiego (na żywo)

XXVI sesja rady Powiatu Średzkiego (na żywo)

Cz, 26.11.2020 13:53

W sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej trwa sesja rady Powiatu Średzkiego.W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, posiedzenie odbywa się bez udziału publiczności.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
 7. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Alternatywnej.
 8. „15 min. dla wyborców”.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,

- „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

- oddelegowania do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.