czwartek 13.06.2024

Imieniny: Lucjana Antoniego


REGULAMIN / Polityka Prywatności
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.roland-gazeta.pl zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.


 

1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem.

 
2. Wyświetlanie wpisu związanego z określonym materiałem w serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany wpis dotyczy.

 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania wpisu.

 
4. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


5. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.


6. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.


7. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.


8.Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

- wulgaryzmów,

- reklam,

- przekazów stanowiących reklamę ukrytą,

- odesłań do innych stron internetowych,

- komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,

- pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,

- treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

- treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków,

- postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym,

- związanych z pornografią, używkami,

- wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich,

- wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.


9. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.


10. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany na stronach internetowych Usługodawcy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


11. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.


2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.


3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.


4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:


- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;

- za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

- za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.


5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.roland-gazeta.pl , do których linki zawarto w Serwisie.


6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


DANE OSOBOWE. Zastrzegamy, iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszego portalu. Zastrzegamy jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

COOKIES. Portal wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,


b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,


c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,


d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

2. W ramach portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,


c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


- zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

Politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

 

Polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.

 

Polityka prywatności serwisu Facebook dostępna jest pod adrtesem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 

Jak wyłączyć cookies?

Możesz je usunąć i/lub zablokować ich gromadzenie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zobacz jak zmienić ustawienia dot. cookies

 

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Więcej informacji o wyłączeniu, usunięciu cookies znajdziesz np. na stronie jakwylaczyccookie.pl (tutaj). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez nas “ciasteczek”, w tym także cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych (np. firmy Google, Facebook, YouTube i innych).

  

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach portalu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten portal z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

 ----------------------------

Komunikacja na stronie https://www.roland-gazeta.pl jest szyfrowana (certyfikat ssl). Nasz serwer obsługuje firma:

Marek.pro Marek Drzewiecki, ul. Kościuszki 54, 99-352 Dąbrowice (NIP: 775-259-66-54 oraz REGON: 363814299).

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde takie zapytanie jest odnotowywane w jego logach (“dzienniku”). Są to m.in. takie dane jak Twój adres IP, data i czas serwera, w którym zostało nawiązane połączenei, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Tych danych nie wykorzystujemy w celu Twojej identyfikacji.

 

Korzystamy z najpopularniejszej w Internecie platformy do zbierania i analizowania statystyk – Google Analytics. Platforma analizuje m.in. liczbę wejść na stronę oraz miejsca docelowe odwiedzin. Polityka prywatności usługi znajduje się tutaj: kliknij. Twórca narzędzia – firma Google – deklaruje, że jest ono bezpieczne i w pełni zgodne z RODO.

 

Na stronie zaimplementowaliśmy możliwość korzystania z tzw. powiadomień “wypychanych” (ang. push notifications). Umożliwiają one otrzymywanie przez Ciebie informacji o nowych tekstach na naszej stronie, wydanych przez nas publikacjach. Powiadomienia to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie (np. w przeglądarce internetowej, na belce powiadomień telefonów z systemem Android, iOS…) w formie okienka typu pop-up. Narzędzie dostarcza nam firma OneSignal (OneSignal. 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054). Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko jeśli zgodzisz się na otrzymywanie powiadomień klikając na stosowny komunikat wyświetlany w Twojej przeglądarce. OneSignal ma własą politykę prywatności (tutaj). OneSignal przekazuje Twoje dane do USA (państwa poza Unią Europejską) ponieważ m.in. tam znajdują się jego serwery. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień “wypychanych” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub klikając “dzwoneczek” w prawym dolnym rogu naszej strony głównej i postępując zgodnie ze wskazówkami.

 

Podane przez Ciebie dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z Administratorem, ale tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz realizacji funkcji dostępnych w ramach portalu. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu skontakuj się z Administratorem. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 ----------------------------

 

Informujemy również że w trakcie wysyłania ogłoszeń drobnych oraz komentarzy na forum zbieramy informacje dodatkowe, takie jak adres IP komputera z którego dane zostały wysłane,  podany adres email (tylko ogłoszenia) oraz dokładny czas zamieszczenia wpisu (dzień, miesiąc, rok oraz godzina, minuta, sekunda). Dane te pobieramy w celu ewentualnej identyfikacji użytkownika w sytuacji gdyby złamał Polskie Prawo. Obligują nas do tego rozporządzenia przepisów Prawa Polskiego i jesteśmy zobligowani do przechowywania tych informacji. Udostępniamy je wyłącznie na żądanie Policji lub Polskich Sądów.

 

Administratorem Państwa danych jest firma:

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita

z siedzibą: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 38/40 m8. NIP działalności 9131000330

 

[!] Rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie za zgodą redakcji oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Oznaczenia autorstwa oraz link do oryginału obowiązkowe i dotyczy każdego rodzaju treści (tekst, zapis audio czy wideo).


Proszę osoby poszkodowane w wypadku lub ich rodziny, jak i rodzinę osoby zmarłej o kontakt, ...
Ja Wam naprawde wspolczuje. Daliscie sie wciagnac w telewizyjna narracje obrzucania sie blotem przez politykow zarowno ...
Bardzo ciekawe przesłaniem widzę w Twoim komentarzu, bo jest Bóg, Ojczyzna, oskarżenia, poniżenie, nienawiść, złorzeczenie. A ...

Lokalne ogłoszenia drobne

06.05.2024 04:43 wrote:

Kupię przeróżne Antyki / Starocie z Domu, Mieszkania, Strychu, Willi ...Mniejsze Meble, Obrazy i Obrazki, Ikony, Porcelanę, Kilimy, Lampy, Sreb…

21.04.2024 10:58 wrote:

Kupię stare krajalnice do mięsa z kołem zamachowym na kolbe, wagi sklepowe oraz inne pamiątki z przedwojennych sklepów mięsnych oraz masarni. Pł…

19.03.2024 15:58 wrote:

Sprzedam mieszkanie 76,02m2 w Środzie Śląskiej przy ul. Jesionowej. Mieszkanie prawie w całości wykończone. https://www.otodom.pl/pl/oferta/mies…

20.02.2024 19:12 wrote:

Kupię kable płaskie podtynkowe 3x1,5 i 3x 2,5  20 rolek. Tel 500 844 143…

Nie przegap tych artykułów.