środa 26.01.2022

Imieniny: Tymoteusza Michala

REGULAMIN / Polityka Prywatności (aktualizacja)

Pt, 22.06.2018 13:38

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.roland-gazeta.pl zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.


 

1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem.

 
2. Wyświetlanie wpisu związanego z określonym materiałem w serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany wpis dotyczy.

 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania wpisu.

 
4. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


5. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.


6. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.


7. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.


8.Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

- wulgaryzmów,

- reklam,

- przekazów stanowiących reklamę ukrytą,

- odesłań do innych stron internetowych,

- komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,

- pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,

- treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

- treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.


9. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.


10. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany na stronach internetowych Usługodawcy.


11. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.


2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.


3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.


4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:


- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;

- za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

- za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.


5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.roland-gazeta.pl , do których linki zawarto w Serwisie.


6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - www.roland-gazeta.pl


DANE OSOBOWE. Zastrzegamy, iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszego portalu. Zastrzegamy jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

COOKIES. Portal wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,


b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,


c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,


d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

2. W ramach portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,


c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


- zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics


  • w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.

Polityka prywatności serwisu Facebook dostępna jest pod adrtesem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 

 Jak wyłączyć cookies?

Możesz je usunąć i/lub zablokować ich gromadzenie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zobacz jak zmienić ustawienia dot. cookies

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Więcej informacji o wyłączeniu, usunięciu cookies znajdziesz np. na stronie jakwylaczyccookie.pl (tutaj). Brak zmiany tych usatwień oznacza akceptację dla stosowanych przez nas “ciasteczek”, w tym także cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych (np. firmy Google, Facebook, YouTube i innych).

  

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach portalu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten portal z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 ----------------------------

 

Komunikacja na stronie https://www.roland-gazeta.pl jest szyfrowana (certyfikat ssl). Nasz serwer obsługuje firma:

Marek.pro Marek Drzewiecki, ul. Kościuszki 54, 99-352 Dąbrowice (NIP: 775-259-66-54 oraz REGON: 363814299).

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde takie zapytanie jest odnotowywane w jego logach (“dzienniku”). Są to m.in. takie dane jak Twój adres IP, data i czas serwera, w którym zostało nawiązane połączenei, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Tych danych nie wykorzystujemy w celu Twojej identyfikacji.

 

Korzystamy z najpopularniejszej w Internecie platformy do zbierania i analizowania statystyk – Google Analytics. Platforma analizuje m.in. liczbę wejść na stronę oraz miejsca docelowe odwiedzin. Polityka prywatności usługi znajduje się tutaj: kliknij. Twórca narzędzia – firma Google – deklaruje, że jest ono bezpieczne i w pełni zgodne z RODO.

 

Na stronie zaimplementowaliśmy możliwość korzystania z tzw. powiadomień “wypychanych” (ang. push notifications). Umożliwiają one otrzymywanie przez Ciebie informacji o nowych tekstach na naszej stronie, wydanych przez nas publikacjach. Powiadomienia to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie (np. w przeglądarce internetowej, na belce powiadomień telefonów z systemem Android, iOS…) w formie okienka typu pop-up. Narzędzie dostarcza nam firma OneSignal (OneSignal. 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054). Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko jeśli zgodzisz się na otrzymywanie powiadomień klikając na stosowny komunikat wyświetlany w Twojej przeglądarce. OneSignal ma własą politykę prywatności (tutaj). OneSignal przekazuje Twoje dane do USA (państwa poza Unią Europejską) ponieważ m.in. tam znajdują się jego serwery. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień “wypychanych” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub klikając “dzwoneczek” w prawym dolnym rogu naszej strony głównej i postępując zgodnie ze wskazówkami.

 

Podane przez Ciebie dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z Administratorem, ale tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz realizacji funkcji dostępnych w ramach portalu. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu skontakuj się z Administratorem. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 ----------------------------

Informujemy również że w trakcie wysyłania ogłoszeń drobnych oraz komentarzy na forum zbieramy informacje dodatkowe, takie jak adres IP komputera z którego dane zostały wysłane,  podany adres email (tylko ogłoszenia) oraz dokładny czas zamieszczenia wpisu (dzień, miesiąc, rok oraz godzina, minuta, sekunda). Dane te pobieramy w celu ewentualnej identyfikacji użytkownika w sytuacji gdyby złamał Polskie Prawo. Obligują nas do tego rozporządzenia przepisów Prawa Polskiego i jesteśmy zobligowani do przechowywania tych informacji. Udostępniamy je wyłącznie na żądanie Policji lub Polskich Sądów.

 

 

Administratorem Państwa danych jest firma:

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita

z siedzibą: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 38/40 m8. NIP działalności 9131000330

 

[!] Rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie za zgodą redakcji oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Oznaczenia autorstwa oraz link do oryginału obowiązkowe i dotyczy każdego rodzaju treści (tekst, zapis audio czy wideo).