Gazeta „Roland” ukazuje się na terenie 5 gmin wchodzących w skład Powiatu Średzkiego od marca 1992 roku. Zajmuje się głównie problematyką społeczną, życiem samorządowym oraz sportem i kulturą.

Tytuł dobrze jest znany lokalnej społeczności, a fakt, że gazeta jest odpłatna świadczy o jej poczytności i dobrej pozycji na rynku lokalnym.

Podejmuje także wiele społeczno-kulturalnych inicjatyw, jak chociażby wykonanie galerii ulicznej "Środa Śląska wczoraj i dziś", czy tablic historyczno-informacyjnych (także na miejskim ratuszu).

Redakcja czasopisma stale angażuje się we współorganizację prestiżowych wystaw: "Twarze Średzkiej Bezpieki" i "31. rocznica Stanu Wojennego".

Ponadto nasza gazeta w 2012 roku, jako jedyna i pierwsza w powiecie średzkim była nominowana dwa razy do nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu" w kategorii: "Najlepsza gazeta lokalna i portal internetowy" za lata 2011 i 2013.


SIEDZIBA REDAKCJI oraz BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ:

pl. Wolności 38/40/8,
55-300 Środa Śląska,

tel./fax 713 173 299

redakcja@roland-gazeta.pl

reklama@roland-gazeta.pl


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Kalita - tel. 500 027343

Wiktor Kalita - tel. 509 666 306


WSPÓŁPRACA:

Klaudia Bąk, dr Grzegorz Borowski, dr Paweł Duma, Wojciech Kopacz, Dariusz Dziadosz, Tadeusz Ostropolski, Grzegorz Zaczyk, Bogdan Sziwa, Kamil Kalita, Mariusz Jastrzębski.


REDAKTOR NACZELNY:

Wiktor Kalita


ISSN 1641-8093Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz opinie i poglądy wyrażane w komentarzach i listach. Zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania nadesłanych materiałów lub odstąpienia od ich publikacji.


Masz ciekawy temat, zdjęcie lub film? Zadzwoń: 713 173 299 lub napisz do nas!

Limit wielkości dla jednego pliku to 25.2 MB
    captcha
    Przeładuj