60 lat kapłaństwa ks. Adama Wiśniewskiego

czwartek, 13 czerwiec 2019 20:27 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej, 9 czerwca odbyła się uroczysta msza św. z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. Adama Wiśniewskiego SDB.

Przy tak wyjątkowej okazji nie zbrakło wielu ciepłych słów pod adresem kapłana oraz podziękowań, kwiatów i prezentów. Duchowny, nie kryjąc wzruszenia dziękował wiernym za życzliwość i obecność. - Na pamiątkę chciałbym Wam darować taki jeden obrazek. To jest pamiątka 60-lecia jubileuszu. Wydaje mi się, że będzie to dla Was miłe wspomnienie dzisiejszego dnia - mówił.

 ksiadz003

Ksiądz dr Adam Wiśniewski urodził się 01.01.1934 r. w Cieszanowie (diecezja zamojsko – lubaczowska).

Naukę w zakresie szkoły podstawowej odbył w Lubaczowie i Przemyślu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Marszałkach. W 1950 r., został przyjęty do nowicjatu w Kopcu, gdzie 08.07.1951 r. złożył pierwsze śluby zakonne.

W latach 1951/53 odbył w Krakowie studia filozoficzne. W latach 1953/54 był asystentem w Szkole Zawodowej prowadzonej przez księży salezjanów w Oświęcimiu, a w latach 1954/55 był asystentem w parafii św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej.

W latach 1954/59 odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjanów w Krakowie. Po ich ukończeniu przyjął święcenia prezbiteratu w Oświęcimiu przez posługę biskupa sufragana krakowskiego ks. doc. dra. hab. Karola Wojtyły. Po przyjęciu święceń kapłańskich odbył studia specjalistyczne w latach 1959/62 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie liturgii pastoralnej. Po ich ukończeniu został wychowawcą alumnów salezjańskich w wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1962/66 był wykładowcą teologii pastoralnej i liturgii w tymże seminarium.

W latach 1985/93 pełnił funkcję proboszcza w Krynicznie koło Środy Śląskiej. Z wielkim nakładem pracy zatroszczył się o jej estetyczny wygląd. We wszystkich oknach tej barokowej świątyni noszącej patrocinium św. Wawrzyńca znalazły się za jego kadencji proboszczowskiej okazałe witraże. Otynkował na zewnątrz kościół, odremontował walący się mur wokół świątyni oraz zbudował na cmentarzu kaplicę pogrzebową. Parafię po nim przejął ksiądz diecezjalny Leszek Czapla, a księdza Adama Wiśniewskiego przeniesiono do parafii św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej.

08.07.1996 r. ks. Wiśniewski otrzymał nominację na kapelana Sióstr Elżbietanek w Środzie Śląskiej oraz kapelana miejscowego szpitala, był także kapelanem średzkiego Koła Sybiraków.

Dorobek naukowy, jego książki i artykuły, liczne prace wydawnicze głównie o charakterze historycznym, dokumentują jego wielką erudycję w zakresie historii Kościoła na Dolnym Śląsku w latach 1945/74. Wypełnia lukę w historii włączenia się zakonów w pracę duszpasterską na ziemiach przywróconych Polsce w 1945 r. Opisane w swoich wydawnictwach wydarzenia poznał nie tylko ze źródeł archiwalnych, ale nade wszystko z autopsji, gdyż prawie całe swoje pracowite życie spędził na terytorium archidiecezji wrocławskiej.

Przez rozprawę habilitacyjną oraz prace monograficzne o pracy salezjanów w dekanacie lubińskim i średzkim w latach 1945/74 zasłużył, aby przyznać mu tytuł samodzielnego pracownika naukowego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła.

Na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej księdza dra Adama Wiśniewskiego SDB

zredagowanej przez ks. prof. zw. dr hab. Józefa Swasteka

opracował Wiktor Kalita / fot. wk