Wydrukuj tę stronę

Będą ponowne wybory do Rady Gminy Kostomłoty

sobota, 15 grudzień 2018 15:31 Dział: Wybory Samorządowe 2018
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego, 17 lutego 2019 r. odbędą się ponowne wybory do Rady Gminy Kostomłoty w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4.

Dotyczy ono wygaśnięcia mandatu radnego Pawła MARCHEWKI wybranego do Rady Gminy Kostomłoty w okręgu wyborczym nr 4 (Piotrowice), z listy Nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ŻAŁOBNIAKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA, w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie z protestu wyborczego.

Zarządzenie Nr 570
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Kostomłoty

Na podstawie art. 395 i art. 396 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 oraz 1349) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie z protestu wyborczego, sygn. akt I Ns 48/18 zarządzam:

  • § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego Pawła MARCHEWKI wybranego do Rady Gminy Kostomłoty
    w okręgu wyborczym nr 4, z listy Nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ŻAŁOBNIAKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA.
  • § 2. Przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Kostomłoty, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny.
  • § 3. Datę wyborów, o których mowa w § 2, wyznacza się na niedzielę 17 lutego 2019 r.
  • § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  • § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu
    do publicznej wiadomości  na obszarze gminy Kostomłoty. 
  • § 6. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia.

Wojewoda dolnośląski:

Paweł Hreniak

Załącznik do zarządzenia Nr 570
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 24 grudnia 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kostomłotach

do dnia 18 stycznia 2019 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych

do dnia 27 stycznia 2019 r.

- aktualizacja w Urzędzie Gminy w Kostomłotach spisu wyborców sporządzonego w związku z wyborami unieważnionymi

- powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do dnia 2 lutego 2019 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kostomłotach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, które zostały zarejestrowane w związku z wyborami unieważnionymi

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 8 lutego 2019 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 15 lutego 2019 r.
o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 16 lutego 2019 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 17 lutego 2019 r.
godz. 7:00-21:00

- głosowanie

UWAGA: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

(gk) / fot. wk

Ostatnio zmieniany sobota, 15 grudzień 2018 15:49