W ramach programu szkoły podstawowe są wyposażane w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Zbliża się coroczna impreza w Malczyach - Nadodrzańska Noc Świętojańska. Zapraszamy 29 czerwca o godzinie 15:00 na stadion przy ul. Mickiewicza.

Wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski, 28 maja br. podpisał umowę z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej na stworzenie Gminnego Centrum Inwestora i Eksportera (GCOIE).

31 maja o godz. 13:00 miało miejsce rozdanie nagród w ramach konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Pocztowej.

W sobotę, 1 czerwca, na stadionie przy ulicy Mickiewicza w Malczycach odbył się gminno - sołecki Bajkowy Dzień Dziecka.

W piątek 31 maja do godziny 14.00 stanowisko wójta gminy Malczyce objęła Maja Głowacka.

Raport o stanie Gminy Malczyce 2016 – 2018

niedziela, 02 czerwiec 2019 20:50

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie gminy 2016-2018”. Publikację, która przedstawia pokrótce najważniejsze elementy wybranych dziedzin funkcjonowania gminy w okresie ostatnich trzech lat.

Drodzy Państwo! Miło jest mi poinformować, że Radni Gminy Malczyce na sesji nr VII/2019 przyjęli uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce.

Na początku roku przeprowadzone zostały wybory nowych Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2024. Nowo wybranym przedstawicielom sołectw zostały następnie wręczone zaświadczenia o wyborze.

Z okazji 40-lecia kapłaństwa Malczyce odwiedził Edward Janiak - biskup kaliski, który urodził się i wychował w Malczycach.

Konkurs realizowany jest w gminie Malczyce od 2015 roku. W ramach programu wspierane są projekty, które angażują mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

1 czerwca o godzinie 13:00 rozpocznie się impreza dla najmłodszych mieszkańców gminy Malczyce. Na boisku przy ul. Mickiewicza w Malczycach odbędzie się sołecko – gminny Bajkowy Dzień Dziecka.

W dniach 14-16 czerwca w Karczmie Słowianka w Mazurowicach w gminie Malczyce organizowany będzie wyjątkowy Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich.

Trwa budowa żłobka w Malczycach

środa, 29 maj 2019 10:32

24 maja rozpoczęto budowę żłobka w Malczycach.

Prezes Malczyckich Usług Komunalnych odwołany

poniedziałek, 27 maj 2019 22:19

Rada Nadzorcza Malczyckich Usługi Komunalnych sp z o.o. 23 maja br. odwołała Krystiana Żygadło z funkcji prezesa spółki.

W Rachowie powstało pierwsze w gminie Malczyce Koło Gospodyń Wiejskich, które zostało utworzone 6 kwietnia na zebraniu założycielskim.

Tegoroczny nabór Programu OSA rozstrzygnięty. Otwarte Strefy Aktywności (OSA), to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce 14 maja odbyło się spotkanie, na którym wójt  Piotr Frankowski wręczył zaświadczenia o wyborze nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich na kadencję 2019 – 2024.

W dniach 17-19 maja, w Bielsko – Białej odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,Przebudzeni do życia’’, dla uczniów klas III gimnazjum oraz VII i VIII szkół podstawowych.

16 maja w Urzędzie Gminy Malczyce wójt Piotr Frankowski spotkał się z Panią Gabrielą Tomik, Pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

13 maja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy ul. 1-go Maja.