Gmina Malczyce popiera stanowisko ZGWRP

wtorek, 26 luty 2019 08:43 Dział: Malczyce
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Obowiązek zakładania i prowadzenia szkół i placówek publicznych jest obecnie zadaniem własnym samorządów terytorialnych, natomiast obecny system finansowania zadań oświatowych przez samorządy jest nie do przyjęcia i w aspekcie zapowiadanych protestów środowisk nauczycielskich może doprowadzić w takich gminach, jak nasza do katastrofy finansowej.

Obecny system finansowania oświaty zakłada finansowanie z trzech źródeł: subwencji ogólnej, dotacji celowych, oraz  dochodów własnych  JST. Niestety, wraz z reformą oświaty i jej nowymi zadaniami, koszty jej prowadzenia  wzrastają drastycznie, a subwencje oświatowe w coraz mniejszym stopniu pokrywają te koszty. W gminie Malczyce w roku 2018 koszty związane z prowadzeniem całej oświaty kształtowały się na poziomie 7 mln 315 tys.  w tym bieżące 5 mln 077 tys. Należy jeszcze pamiętać o zapomnianym przez wszystkich przedszkolu, którego ciężar finansowania w 90 %  spada na gminę i wynosił 1mln 750 tys., natomiast z roku na rok ze względu na obniżony wiek przyjęcia dzieci, koszty rosną po stronie samorządu.

Jeżeli więc zsumujemy ogólnie subwencje i dotację z ministerstwa oświaty to  otrzymaliśmy w 2018 roku 4 mln 231 tys. a łączny koszt utrzymania wyniósł 9 mln 689 tys. Kwota, którą Gmina musiała dopłacić z dochodów własnych to 4 mln 837 tys. Obecnie Minister Edukacji prowadzi ze środowiskiem nauczycielskim negocjacje płacowe, które oczywiście uważamy, że powinny przynieść nauczycielom zakładane wzrosty wynagrodzenia. Pojawia się kwestia, której nikt nie porusza – czy samorząd otrzyma środki na wzrost wynagrodzeń?

Biorąc pod uwagę fakt, iż Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Finansów określają sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz dokonują podziału kwoty subwencji pomiędzy JST, informują jednostki samorządu terytorialnego o wysokości planowanych oraz ostatecznych kwot subwencji ogólnych oraz o ich zmianach, a także ustalają średnią wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli na danym poziomie awansu zawodowego, uważamy, że byłoby zasadne przejęcie chociażby obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycielskich przez budżet państwa, do których z własnych środków, tylko w szkole podstawowej dopłacimy w 2019 roku ok. 350 tys. a w przedszkolu 1 mln 400 tys.  nie biorąc pod uwagę spodziewanego wzrostu na wynagrodzenia.

W takim tonie wystosowaliśmy jako Urząd Gminy Malczyce pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Minister Finansów Teresy Czerwińskiej wyrażające nasze poparcie dla listu otwartego ZGWRP w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy.

Gmina Malczyce

Komentarze (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Przecież włodarz chwalił się cudownym wzrostem pkb i cudem finansowym. Teraz kasy nie ma?

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację