Wydrukuj tę stronę

Inauguracyjna sesja średzkiej Rady Miejskiej

poniedziałek, 10 grudzień 2018 15:03 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(1 głos)

21 listopada o godz. 19:00 odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej kadencji 2018- 2023. Była to okazja do wręczenia nowym radnym zaświadczeń o wyborze i złożeniu przez nich ślubowania.

Dokonano również wyboru nowego przewodniczącego rady, został nim Jerzy Kryciński. Mieczysław Łabatczyk będzie piastował stanowisko I wiceprzewodniczącego, natomiast Wioletta Borkowska – II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Na sesji zaprzysiężony został również Burmistrz Adam Ruciński.

Expose

Burmistrz Adam Ruciński w swoim pierwszym wystąpieniu, najpierw pogratulował wszystkim radnym, a także ich komitetom wyborczym, a następnie dziękował wyborcom, za każdy oddany na jego osobę głos – Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do mojego osobistego sukcesu, przede wszystkim rodzinie, za ich wsparcie; żonie, matce, ojcu, bratu. Bardzo dziękuję wyborcom za każdy z 4320 głosów - podkreślał w swoim przemówieniu Adam Ruciński. Określił on także kluczowe inwestycje na kadencję 2018- 2023: budowa nowej szkoły podstawowej na Winnej Górze, budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej, wspieranie rozwoju mieszkalnictwa – zarówno komunalnego, jak i deweloperskiego, utworzenie dziennego Domu Seniora, dalsza rewitalizacja miasta i obszarów wiejskich, a także wspólne przywrócenie szpitala powiatowego-  Liderem przywrócenia szpitala musi być samorząd powiatowy, a my jako gmina wiodąca i inne sąsiednie gminy musimy wspierać lidera jakim musi być Powiat. 50 % wkładu i odpowiedzialności powinno być po stronie Powiatu Średzkiego, po naszej stronie 30 %, a po 5 % rozłożone na wszystkie inne gminy naszego powiatu – doprecyzował plan Burmistrz Ruciński.

Koncepcja na najbliższe lata

Burmistrz podzielił się swoją wizją dotyczącą najbliższych pięciu lat, mianowicie: To będzie miało swoje fazy; pierwsza faza- bardzo odpowiedzialna tzn. przegląd, porządkowanie i konsolidacja zasobów kadrowych, ponieważ, aby realizować ambitne cele, trzeba mieć najlepszych ludzi z możliwych, takich którzy będą maksymalnie zmotywowani, i będą lojalni- podkreślał Adam Ruciński. Przykładem jaki Burmistrz stawiał za wzór kompetencji, zaangażowania i lojalności Marię Zachary, która do 19 listopada br. piastowała stanowisko zastępcy burmistrza – Dziękuję za wsparcie Pani Marysiu, takich współpracowników bym sobie życzył jak najwięcej – zreasumował włodarz. Druga faza to rzetelne przygotowanie dokumentów do priorytetowych zadań, jakimi niewątpliwie są: budowa szkoły i budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej, ale także stabilizowanie finansów gminy. Trzecia z faz powinna być realizacją kluczowych projektów. 

Wszystkim Radnym Burmistrz życzył odwagi, zdrowia, a także skutecznych wysiłków w codziennej służbie na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy i poprawy jakości życia mieszkańców.

(um)