Informacja o sesjach Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

poniedziałek, 28 styczeń 2019 10:23 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) zaprasza do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz):

 

 

o godz. 15:00 na IV Sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Planowany porządek Obrad:
1/ Otwarcie sesji.
2/ Ustalenie porządku obrad.
3/ Przyjęcie: protokołu nr I/18 z dnia 21 listopada 2018 r., protokołu nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r. z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
4/ Usprawiedliwienia radnych.
5/ Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
6/ Gratulacje dla Liderów projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
7/ Rozpatrzenie wniosku Burmistrza ws. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Środa Śląska do programu Mieszkanie + w zakresie budowy mieszkań na wynajem.
8/ „45 minut dla Samorządów”.
9/ Podjęcie uchwał.
10/ Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Środy Śląskiej o odwołanie Skarbnika Gminy Środa Śląska.
11/ Interpelacje i zapytania.
12/ Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za IV kwartał 2018 roku.
13/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
14/ Wolne wnioski i informacje.
15/ Zakończenie sesji.

 

o godz. 19:00 na V Sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Planowany porządek Obrad:
1/ Otwarcie sesji.
2/ Ustalenie porządku obrad.
3/ Usprawiedliwienia radnych.
4/ Wysłuchanie wyjaśnień Skarbnika Gminy Środa Śląska w związku ze złożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej wnioskiem o jego odwołanie ze stanowiska.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Środa Śląska.
6/ Zakończenie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kryciński

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesjach

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 stycznia 2019 roku

1/ Projekt uchwały nr 1/2019 – zmieniający uchwałę nr II/15/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2/ Projekt uchwały nr 2/2019 – w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3/ Projekt uchwały nr 3/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
4/ Projekt uchwały nr 4/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
5/ Projekt uchwały nr 5/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
6/ Projekt uchwały nr 6/2019 – zmieniający uchwałę Nr LIX/538/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce.
7/ Projekt uchwały nr 7/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.
8/ Projekt uchwały nr 8/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryniczno.
9/ Projekt uchwały nr 9/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
10/ Projekt uchwały nr 10/2019 – w sprawie opinii dotyczącej wniosku Rady Gminy Miękinia o zmianę granic administracyjnych gminy Miękinia.
11/ Projekt uchwały nr 11/2019 – w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska”.
12/ Projekt uchwały nr 12/2019 – zmieniający uchwałę nr LIV/492/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Średzkiej Karty Mieszkańca.
13/ Projekt uchwały nr 13/2019 – zmieniający uchwałę nr LXVI/591/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Średzkiej Karty Dużej Rodziny.
14/ Projekt uchwały nr 15/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej dla uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
15/ Projekt uchwały nr 16/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
16/ Projekt uchwały nr 17/2019 – w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Środa Śląska.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 styczeń 2019 10:25

Komentarze (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

dwie sesje jednego dnia? ale się rozpędzili w wszej środzie :roll:

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Posting comment as a guest.
0 Characters
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację