Jak funkcjonuje SPZOZ Malczyce?

piątek, 31 sierpień 2018 19:45 Dział: Malczyce
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jak funkcjonuje malczycki ośrodek zdrowia? To miała wykazać kontrola, która zdaniem władz gminy miała na celu pomóc i wskazać obecnemu kierownictwu nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka w okresie poprzedniego kierownictwa...

27 sierpnia 2018 w Urzędzie Gminy Malczyce odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malczyce w okresie 01.01.2017 – 31.03.2018 roku, jaka została przeprowadzona przez firmę Pro POLIS Consulting Sp. z o.o.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, radni, wójt gminy Piotr Frankowski, kierownik SPZOZ Mateusz Olkowski, a wnioski podsumowujące zostały przedstawione przez panią Agnieszkę Krupę Sokołowską. Kontrola spowodowana była zmianą na stanowisku kierownika przychodni i podejrzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu SPZOZ Malczyce.

- Ta kontrola miała na celu pomóc i wskazać obecnemu kierownictwu nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego ośrodka w okresie poprzedniego kierownictwa, aby jak najszybciej doprowadzić do naprawy tych uchybień i błędów, abyśmy skupili się przede wszystkim na jakości obsługi pacjentów SPZOZ Malczyce i rozwoju naszej placówki. Mogły one, w konsekwencji, zagrozić istnieniu przychodni, powodując również nałożenie sankcji finansowych przez NFZ na nasza placówkę – mówi wójt gminy Piotr Frankowski.

SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ W MALCZYCACH                                                                                                                                   

 • Brak zgłoszenia w NFZ zmian dot. zatrudnienia – w trakcie kontroli stwierdzono liczne przypadki braku zgłoszenia do NFZ zaprzestania świadczenia pracy przez lekarzy, pielęgniarki, położne w zakresie rehabilitacji, opieki paliatywnej i hospicyjnej, podstawowej opieki zdrowotne.
 • Brak zgłoszenia do rejestru Wojewody Dolnośląskiego prowadzonych poradni – próbę zgłoszenia Poradni ortopedycznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, angiologicznej podjęto 23 marca 2018 r., jednak z rejestru na dzień 12 kwietnia br. poradnie te nadal nie są zgłoszone.
 • Świadczenie usług przez osoby nieuprawnione i wykorzystywanie danych osobowych innych osób – zgłoszenie do NFZ psychologa, który nie współpracował z Zakładem, podpisanie umowy zlecenia, przyjmowanie pacjentów i pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu przez p. Kierownik, mimo braku odpowiedniego wykształcenia, wymaganego przez NFZ (wymagane wykształcenie magisterskie w zakresie psychologii lub w zakresie psychologii klinicznej. Psycholog kliniczny jest fachowcem, który ukończył dodatkowe 4- lub 5-letnie szkolenie specjalistyczne po zakończeniu studiów psychologicznych. Jest profesjonalnie przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych, podczas gdy p. Kierownik posiada wykształcenie magisterskie w zakresie rehabilitacji i prawdopodobnie ukończyła szkołę podyplomową w zakresie psychologii klinicznej – w dokumentacji Zakładu brak jednakże potwierdzenia tego faktu).
 • Niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów przez kierownika jednostki, czego efektem są braki w dokumentacji.
 • Podejmowanie działań lub zaniechania mogące narazić Zakład na kary ze strony NFZ, nawet utratę kontraktu czy utratę możliwości starania się w przyszłości placówki w konkursach z NFZ co oznaczało, iż placówka może zostać pozbawiona leczenia pacjentów na Narodowy Fundusz Zdrowia – brak potwierdzenia świadczenia pracy, wykazywania pracowników w NFZ mimo ich zwolnienia czy zaprzestania świadczenia pracy, przyjmowania deklaracji na położną niezatrudnioną ani niewspołpracującą z Zakładem, składanie ofert na świadczenie usług przez określoną liczbę pracowników, a następnie brak ich zatrudnienia czy innej formy nawiązania współpracy.
 • Określenie zadań w ramach umowy zlecenia jedynie poprzez wskazanie przedmiotu umowy – brak sprecyzowania obowiązków księgowej, ograniczone jedynie do określenia „obsługa księgowa i kadrowa Zakładu”.
 • Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych mimo niezawierania umów w formie pisemnej (wypłata bez dokumentu stanowiącego podstawę należności) – brak umów z księgową (w dokumentacji Zakładu znajduje się umowa obejmująca okres 1.06-31.08.2017r., brak dalszych umów), psychologiem (jedynie wypowiedzenie umowy złożone do Urzędu Gminy).
 • Brak umów zawartych ze zleceniobiorcami w dokumentacji Ośrodka Zdrowia.
 • Brak zapisów dot. sposobu rozliczania świadczonych usług (brak potwierdzenia ilości godzin świadczonych usług mimo ustalenia płatności wg stawki godzinowej).
 • Brak podpisów na rachunkach stanowiących podstawę rozliczenia umów zlecenia.
 • Nieracjonalne ponoszenie wydatków na usługi serwisowo-informatyczne oraz zakup obuwia i odzieży roboczej, szkolenia, art. promocyjne – koszt obsługi informatycznej w roku 2017 wyniósł ponad 20 tys. złotych, zakup odzieży i obuwia roboczego ponad 5 tys., szkoleń ponad 16 tys., z czego ponad 10 tys. to wydatki na szkolenia p. Kierownik, na zakup art. promocyjnych wydatkowano 1.350 złotych (długopisy i ołówki, bombki z imieniem). Razem koszty te wyniosły ponad 40 tys. złotych. Dla przypomnienia – pierwotnie w roku 2017 planowano zysk na poziomie 123 tys. złotych, ostatecznie rok budżetowy zakończono zyskiem 95 tys. złotych, zatem o 28 tys. niższym aniżeli planowano.
 • Wysokie kwoty Kierownik Zakładu z tytułu podróży służbowych. Wysokość kwot zwrotu sugeruje, ze średnio miesięcznie p. Kierownik odbywała niemal 900-km podróże służbowe. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku kierownika polecenie wyjazdu służbowego winien podpisać wójt, on też zatwierdza rozliczenie pod względem merytorycznym. Stwierdzono brak podpisów.

Gmina Malczyce

Ostatnio zmieniany sobota, 01 wrzesień 2018 10:42

Komentarze (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

No to pięknie zarządzali ale ciekawe jakie konsekwencje teraz wyciągną?! Bedzie zawiadomienie o nadużyciach do odpowiednich organów czy sprawa ucichnie po wyborach?

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację