Jak funkcjonuje SPZOZ Malczyce?

piątek, 31 sierpień 2018 19:45
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jak funkcjonuje malczycki ośrodek zdrowia? To miała wykazać kontrola, która zdaniem władz gminy miała na celu pomóc i wskazać obecnemu kierownictwu nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka w okresie poprzedniego kierownictwa...

27 sierpnia 2018 w Urzędzie Gminy Malczyce odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malczyce w okresie 01.01.2017 – 31.03.2018 roku, jaka została przeprowadzona przez firmę Pro POLIS Consulting Sp. z o.o.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, radni, wójt gminy Piotr Frankowski, kierownik SPZOZ Mateusz Olkowski, a wnioski podsumowujące zostały przedstawione przez panią Agnieszkę Krupę Sokołowską. Kontrola spowodowana była zmianą na stanowisku kierownika przychodni i podejrzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu SPZOZ Malczyce.

- Ta kontrola miała na celu pomóc i wskazać obecnemu kierownictwu nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego ośrodka w okresie poprzedniego kierownictwa, aby jak najszybciej doprowadzić do naprawy tych uchybień i błędów, abyśmy skupili się przede wszystkim na jakości obsługi pacjentów SPZOZ Malczyce i rozwoju naszej placówki. Mogły one, w konsekwencji, zagrozić istnieniu przychodni, powodując również nałożenie sankcji finansowych przez NFZ na nasza placówkę – mówi wójt gminy Piotr Frankowski.

SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ W MALCZYCACH                                                                                                                                   

 • Brak zgłoszenia w NFZ zmian dot. zatrudnienia – w trakcie kontroli stwierdzono liczne przypadki braku zgłoszenia do NFZ zaprzestania świadczenia pracy przez lekarzy, pielęgniarki, położne w zakresie rehabilitacji, opieki paliatywnej i hospicyjnej, podstawowej opieki zdrowotne.
 • Brak zgłoszenia do rejestru Wojewody Dolnośląskiego prowadzonych poradni – próbę zgłoszenia Poradni ortopedycznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, angiologicznej podjęto 23 marca 2018 r., jednak z rejestru na dzień 12 kwietnia br. poradnie te nadal nie są zgłoszone.
 • Świadczenie usług przez osoby nieuprawnione i wykorzystywanie danych osobowych innych osób – zgłoszenie do NFZ psychologa, który nie współpracował z Zakładem, podpisanie umowy zlecenia, przyjmowanie pacjentów i pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu przez p. Kierownik, mimo braku odpowiedniego wykształcenia, wymaganego przez NFZ (wymagane wykształcenie magisterskie w zakresie psychologii lub w zakresie psychologii klinicznej. Psycholog kliniczny jest fachowcem, który ukończył dodatkowe 4- lub 5-letnie szkolenie specjalistyczne po zakończeniu studiów psychologicznych. Jest profesjonalnie przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych, podczas gdy p. Kierownik posiada wykształcenie magisterskie w zakresie rehabilitacji i prawdopodobnie ukończyła szkołę podyplomową w zakresie psychologii klinicznej – w dokumentacji Zakładu brak jednakże potwierdzenia tego faktu).
 • Niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów przez kierownika jednostki, czego efektem są braki w dokumentacji.
 • Podejmowanie działań lub zaniechania mogące narazić Zakład na kary ze strony NFZ, nawet utratę kontraktu czy utratę możliwości starania się w przyszłości placówki w konkursach z NFZ co oznaczało, iż placówka może zostać pozbawiona leczenia pacjentów na Narodowy Fundusz Zdrowia – brak potwierdzenia świadczenia pracy, wykazywania pracowników w NFZ mimo ich zwolnienia czy zaprzestania świadczenia pracy, przyjmowania deklaracji na położną niezatrudnioną ani niewspołpracującą z Zakładem, składanie ofert na świadczenie usług przez określoną liczbę pracowników, a następnie brak ich zatrudnienia czy innej formy nawiązania współpracy.
 • Określenie zadań w ramach umowy zlecenia jedynie poprzez wskazanie przedmiotu umowy – brak sprecyzowania obowiązków księgowej, ograniczone jedynie do określenia „obsługa księgowa i kadrowa Zakładu”.
 • Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych mimo niezawierania umów w formie pisemnej (wypłata bez dokumentu stanowiącego podstawę należności) – brak umów z księgową (w dokumentacji Zakładu znajduje się umowa obejmująca okres 1.06-31.08.2017r., brak dalszych umów), psychologiem (jedynie wypowiedzenie umowy złożone do Urzędu Gminy).
 • Brak umów zawartych ze zleceniobiorcami w dokumentacji Ośrodka Zdrowia.
 • Brak zapisów dot. sposobu rozliczania świadczonych usług (brak potwierdzenia ilości godzin świadczonych usług mimo ustalenia płatności wg stawki godzinowej).
 • Brak podpisów na rachunkach stanowiących podstawę rozliczenia umów zlecenia.
 • Nieracjonalne ponoszenie wydatków na usługi serwisowo-informatyczne oraz zakup obuwia i odzieży roboczej, szkolenia, art. promocyjne – koszt obsługi informatycznej w roku 2017 wyniósł ponad 20 tys. złotych, zakup odzieży i obuwia roboczego ponad 5 tys., szkoleń ponad 16 tys., z czego ponad 10 tys. to wydatki na szkolenia p. Kierownik, na zakup art. promocyjnych wydatkowano 1.350 złotych (długopisy i ołówki, bombki z imieniem). Razem koszty te wyniosły ponad 40 tys. złotych. Dla przypomnienia – pierwotnie w roku 2017 planowano zysk na poziomie 123 tys. złotych, ostatecznie rok budżetowy zakończono zyskiem 95 tys. złotych, zatem o 28 tys. niższym aniżeli planowano.
 • Wysokie kwoty Kierownik Zakładu z tytułu podróży służbowych. Wysokość kwot zwrotu sugeruje, ze średnio miesięcznie p. Kierownik odbywała niemal 900-km podróże służbowe. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku kierownika polecenie wyjazdu służbowego winien podpisać wójt, on też zatwierdza rozliczenie pod względem merytorycznym. Stwierdzono brak podpisów.

Gmina Malczyce

Ostatnio zmieniany sobota, 01 wrzesień 2018 10:42

Komentarze  

Permalink 0 Fidel
No to pięknie zarządzali ale ciekawe jakie konsekwencje teraz wyciągną?! Bedzie zawiadomienie o nadużyciach do odpowiednich organów czy sprawa ucichnie po wyborach?
2018-09-01 23:13 Odpowiedz Odpowiedz z cytatem Cytować

Dodaj komentarz

Wulgaryzmy - to wyrazy lub wyrażenia, będące dosadnym, ordynarnym określeniem zjawisk, które można nazwać, używając słów neutralnych stylistycznie. Nie są konieczne aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia czy poglądy!

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Przypadki łamania prawa mogą być zgłaszane właściwym służbom.

Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Komentarze naruszające regulamin mogą być usuwane. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Przed umieszczeniem wpisu, zapoznaj się z REGULAMINEM oraz Polityką Prywatności. Dziękujemy!


Kod antyspamowy
Odśwież