Wydrukuj tę stronę

Obwodnica Miękini - cieszy, a zarazem budzi zastrzeżenia...

wtorek, 18 grudzień 2018 14:42 Dział: Miękinia
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Obwodnica Miękini cieszy użytkowników dróg, a zarazem budzi wśród nich pewne zastrzeżenia. Ma to związek z dość częstymi tam kolizjami i wypadkami. Niejednokrotnie w naszych publikacjach pojawiało się skrzyżowanie Mrozów – Miękinia łączce z obwodnicą do Brzegu Dolnego.

Zdaniem kierowców ustawione tam znaki "ustąp pierwszeństwa przejazdu", powinny być zastąpione znakami "stop" lub "warunkową strzałką". Drugi problem zaczął pojawiać się, kiedy zmieniła się pora roku i dość szybko robi się ciemno. Obwodnica łącząca z Brzegiem Dolnym zawiera wiele skrzyżowań, które zdaniem kierowców są słabo oświetlone, co stwarza zagrożenie.

- Witam, mam pytanie odnośnie drogi Źródła— Kadłub, jeszcze przed otwarciem przez kilka miesięcy była oświetlona, teraz też, a jak to się ma do skrzyżowań na nowym odcinku obwodnicy Miękini? Na skrzyżowaniu na Klękę są światła, a na następnych już nie. Jak niebezpieczne to krzyżówki to redakcja wie. Może ktoś odpowie na to pytanie? – poprosił mieszkaniec gminy Miękinia.

To nie jest gminna droga

Obwodnica łącząca z Brzegiem Dolnym pomimo, że przebiega przez miejscowości gminy Miękinia należy do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. - W związku z tym mogę tylko odpowiedzieć, że przewidujemy postawienie dodatkowego oświetlenia przy zjeździe na miejscowość Głoska – mówi pracownik Referatu Inwestycyjnego ds. drogowych w Urzędzie Gminy Miękinia, Maurycy Siek.

Co na to zarządca?

- Obowiązujące zarząd drogi przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nie przewiduje budowy oświetlenia skrzyżowań dla warunków technicznych, jakie istnieją na skrzyżowaniu obwodnicy Miękini z drogą powiatową nr 2058D (ul. Mrozowska) i drogą powiatową nr 2056D (ul. Dolnobrzeska). Zarząd drogi nie widzi przeszkód, aby budowa oświetlenia skrzyżowań obejścia Miękini z drogami podporządkowanymi została zrealizowana jako zadanie własne UG Miękinia – zgodnie z Ustawą z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne - Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 z póź. zm. Proponowane rozwiązania dot. wprowadzenia dodatkowego oznakowania pionowego (znak B-20) nie mają uzasadnienia technicznego w świetle obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znak “B-20” STOP stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem, co nie ma miejsca na skrzyżowaniach obwodnicy z ul. Mrozowską i z ul. Dolnobrzeską. Zdarzenia drogowe, do których dochodzi  na nowo wybudowanej obwodnicy Miękini są spowodowane nieprzestrzeganiem przez kierowców przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem braku  dostosowania prędkości jazdy do obowiązującego oznakowania (stopniowane ograniczenie prędkości na dojazdach do skrzyżowań – zarówno na drodze głównej jak i na drogach podporządkowanych). Zarząd drogi nie posiada uprawnień do egzekwowania przepisów Prawo o ruchu drogowym, dlatego nagminne przypadki łamania przepisów ruchu drogowego należy zgłaszać policji – poinformował nas Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

(kb) / fot. kb

Ostatnio zmieniany wtorek, 18 grudzień 2018 16:18