Ograniczenia w dostawie wody na terenie gminy Miękinia

czwartek, 27 czerwiec 2019 12:35 Dział: Dyżury aptek / Przerwy w dostawie prądu, wody
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zarządzenie nr 1/06/2019 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody na terenie działania Stacji Uzdatniania Wody w Mrozowie.

  • § 1 Na podstawie art.51 ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Miękinia z dnia 27 października 2017 roku (wprowadzonego w drodze uchwały nr XXXV/335/17 Rady Gminy Miękinia – opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 listopada 2017r. pod poz. 4538)
    w związku z wystąpieniem braku zdolności technologicznych ujęcia i przesyłu wody spowodowanym nadmiernym poborem wody do celów innych niż bytowe w okresie upałów (używanie wody do podlewania ogrodów i trawników, terenów zielonych, napełniania basenów itp.): dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrozowie zarządzam, co następuje:
  • §2 Na terenie miejscowości: Mrozów, Wojnowice, Wilkostów, Czerna, Krępice, Kokorzyce i Żurawiniec - wprowadza się zakaz używania wody z wodociągów w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych do celów innych niż bytowe, a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i trawników, terenów zielonych, napełniania basenów, mycia samochodów w godzinach od 17:00 do 24:00 od dnia 27 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 r.
    §3 Naruszenie zakazu, o którym mowa w §1 – uznaje się jako nielegalny pobór wody.
  • §4 Do kontrolowania przestrzegania niniejszego zarządzenia upoważnienie są pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, a od dnia 01 lipca 2019 r. – funkcjonariusze Straży Gminnej.
  • §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2019 r.  

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację