Pierwsze panele fotowoltaiczne w gminie Malczyce

poniedziałek, 19 sierpień 2019 10:51 Dział: Malczyce
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”.

Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

Pierwsze panele fotowoltaiczne w Gminie Malczyce!

Gmina Malczyce informuje, że w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie” do chwili obecnej 23 mieszkańców podpisało umowy grantowe oraz pierwsze panele są już zamontowane.

Informacja Gminy Malczyce

logotyp rpo 1

Komentarze (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Czekamy na Środę Śląska i zimę...

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację