Powiatowa sesja absolutoryjna

środa, 29 maj 2019 12:59 Dział: Powiat Średzki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

9 głosami „za” przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej. Sesja absolutoryjna odbyła się 23 maja.

Zanim radni przeszli do najważniejszego punktu sesji, zajęli się raportem o stanie Powiatu Średzkiego obejmującym działalność zarządu Powiatu za rok poprzedni. Raport ten oraz wotum zaufania dla zarządu powiatu to nowe instytucje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Po analizie raportu radni podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania stosunkiem głosów:  10 – za, 2 – przeciw, 5 – wstrzymujących się.

Później rozpoczęła się procedura absolutoryjna. Radni przyjęli uchwałą sprawozdanie finansowe powiatu za 2018 rok oraz sprawozdanie w wykonania budżetu za 2018 r. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Wiatrzyk odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Po przeanalizowaniu materiałów sprawozdawczych Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu i wnioskowała o udzielenia absolutorium. Wniosek Komisji otrzymał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który również odczytano na sesji. Za podjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 9 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, a 1 osoba była przeciw.

Na sesji podjęto również dwie inne uchwały, w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

- ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Średzkiego od 1 września 2019 roku.

Złożone na sesji wnioski radnych dotyczyły podjęcia działań mających na celu zamontowanie fotoradaru w Krynicznie oraz sygnalizacji świetlnej w Osieku, przy przejściu dla pieszych przez drogę krajową nr 5.

W sprawach różnych przewodniczący rady zaprosił zebranych na uroczystą sesję z okazji 20-lecia reaktywacji powiatu i 30-lecia pierwszych wolnych wyborów, która obędzie się 7 czerwca.

(rfp) / fot. ers

rp sesja

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację