PRACA dla Trenera Wewnętrznego na Obszarze Produkcji

środa, 03 kwiecień 2019 16:16 Dział: Powiat Średzki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Firma PGW (Pittsburgh Glass Works) grupa VITRO to jedna z najbardziej innowacyjnych firm produkujących szyby klasy premium dla przemysłu motoryzacyjnego.

Produkty firmy znajdują zastosowanie w pojazdach Najbardziej wymagających koncernów motoryzacyjnych, m.in. Mercedes, Lamborghini, Volkswagen, Porsche, Volvo. PGW posiada wiele zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w na całym świecie.

Obecnie do naszej Fabryki w Komornikach k. Środy Śląskiej poszukujemy osób na stanowisko:

TRENER WEWNĘTRZNY NA OBSZARZE PRODUKCJI.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pittsburgh Glass Works (Poland) sp. z o.o. (ul. Szklana 1, 55-300 Komorniki) moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym w moim życiorysie i liście motywacyjnym, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zapewniamy, że żaden pracownik bądź osoba zainteresowana pracą nie będzie traktowana gorzej niż inni ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne czy orientację seksualną.

Jednocześnie informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Pittsburgh Glass Works (Poland) sp. z o.o. (ul. Szklana 1, 55-300 Komorniki), dalej również. „Administrator” lub „Spółka”. Z Administratorem można się również skontaktować pod adresem: Komorniki, ul. Szklana1, 55-300 Środa Śląska.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
  3. Dane w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”) i podania tych danych Spółka może żądać na podstawie ww. przepisów. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a ich podanie jest w pełni dobrowolne.
  4. Dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia/obrony roszczeń jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  5. Brak zgody na udział w obecnej rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie przesłanej kandydatury. W takim przypadku wykorzystanie informacji zawartych w przekazanych dokumentach rekrutacyjnych będzie niemożliwe i dokumenty te zostaną odpowiednio zniszczone.
  6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym firmom rekrutacyjnym, podmiotom świadczącym usługi prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.
  7. Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia danych można uzyskać kontaktując się ze Spółką na dane podane w pkt 1. 
  8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń.
  10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ostatnio zmieniany środa, 03 kwiecień 2019 16:24