Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję

środa, 24 kwiecień 2019 11:56 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na IX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

 

  Planowany porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Ustalenie porządku obrad.
3/ Przyjęcie: protokołu nr VI z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 27 lutego 2019 r. i protokołu nr VII/19 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 19 marca 2019 r.
4/ Usprawiedliwienia radnych.
5/ Wręczenie Panu Rafaelowi Gadzale prezesowi LKS Pagel – Komorniki odznaki „Za Zasługi dla Sportu” przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
6/ Informacja Firmy CNT Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na temat realizowanej inwestycji dot. budowy linii kablowych średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego na rzece Odrze”.
7/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
8/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2018 rok.
9/ „45 minut dla Samorządów”.
10/ Podjęcie uchwał.
11/ Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Lipnica dotyczącej zakresu planowanej inwestycji gminnej na terenie sołectwa.
12/ Interpelacje i zapytania.
13/ Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za I kwartał 2019 roku.
14/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
15/ Wolne wnioski i informacje.
16/ Zakończenie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kryciński

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 25 kwietnia 2019 roku

1/ Projekt uchwały nr 50/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 31 października 2020 r. na terenie gminy Środa Śląska.
2/ Projekt uchwały nr 51/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
3/ Projekt uchwały nr 52/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
4/ Projekt uchwały nr 53/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
5/ Projekt uchwały nr 54/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki.
6/ Projekt uchwały nr 55/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.
7/ Projekt uchwały nr 56/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację