Wydrukuj tę stronę

Remonty zabytków z dofinansowaniem

wtorek, 21 sierpień 2018 11:03 Dział: Miękinia
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W tym roku gmina Miękinia przeznaczy ponad 173 tys. zł na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty ujęte w rejestrze zabytków w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rokrocznie władze gminy udzielają wsparcia finansowego na ich remont. Dzięki temu udaje się ochronić nasze lokalne dziedzictwo kulturalne i zachować je dla przyszłych pokoleń.

Na majowej i czerwcowej sesji Rada Gminy Miękinia podjęła uchwały o udzieleniu dotacji na łączną wartość 97 746,00 zł. Tym razem dofinansowane zostały prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych i malowaniem ścian w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Miękini w wysokości 73 746,00 zł.

To kontynuacja prac rozpoczętych w roku poprzednim, w trakcie których została wymieniona instalacja elektryczna. Dotacja w wysokości 24 000,00 zł trafi do Wilkszyna na wykonanie I etapu prac renowacyjnych zabytkowych organów w kościele pw. Św. Wawrzyńca.

(gm) fot. ug