Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląksiej

środa, 27 czerwiec 2018 15:32 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej we Środzie Śląskiej będzie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2017 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
  6. „45 minut dla Samorządów”.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  10. Wolne wnioski i informacje.
  11. Zakończenie sesji.

TRANSMISJĘ PRZYGOTOWALI: Bogdan Sziwa, Wiktor Kalita.

 

Część druga:

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 27 czerwca 2018 roku

 1. Projekt uchwały nr 71/2018 – w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
  2. Projekt uchwały nr 72/2018 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 73/2018 – zmieniający uchwałę nr LVIII/527/18 z 16 marca 2018r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 74/2018 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.
  5. Projekt uchwały nr 75/2018 – II wersja – w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 76/2018 – w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Środa Śląska na 2019 rok.
  7. Projekt uchwały nr 77/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  8. Projekt uchwały nr 78/2018 – w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta i gminy Środa Śląska, w których wykonano remont elewacji zewnętrznej lub izolacji przeciwwilgociowych fundamentów lub dachów.
  9. Projekt uchwały nr 79/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki „Średzkiej Wody” Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
  10. Projekt uchwały nr 80/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki „Średzkiej Wody” Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 81/2018 – zmieniająca uchwałę Nr LV/504/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu przewozu osób komunikacją miejską na terenie Gminy Środa Śląska.
  12. Projekt uchwały nr 82/2018 – w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację