Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląksiej

środa, 27 czerwiec 2018 15:32
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej we Środzie Śląskiej będzie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2017 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
  6. „45 minut dla Samorządów”.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  10. Wolne wnioski i informacje.
  11. Zakończenie sesji.

TRANSMISJĘ PRZYGOTOWALI: Bogdan Sziwa, Wiktor Kalita.

 

Część druga:

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 27 czerwca 2018 roku

 1. Projekt uchwały nr 71/2018 – w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
  2. Projekt uchwały nr 72/2018 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 73/2018 – zmieniający uchwałę nr LVIII/527/18 z 16 marca 2018r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 74/2018 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.
  5. Projekt uchwały nr 75/2018 – II wersja – w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 76/2018 – w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Środa Śląska na 2019 rok.
  7. Projekt uchwały nr 77/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  8. Projekt uchwały nr 78/2018 – w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta i gminy Środa Śląska, w których wykonano remont elewacji zewnętrznej lub izolacji przeciwwilgociowych fundamentów lub dachów.
  9. Projekt uchwały nr 79/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki „Średzkiej Wody” Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
  10. Projekt uchwały nr 80/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki „Średzkiej Wody” Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 81/2018 – zmieniająca uchwałę Nr LV/504/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu przewozu osób komunikacją miejską na terenie Gminy Środa Śląska.
  12. Projekt uchwały nr 82/2018 – w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”.
Ostatnio zmieniany wtorek, 17 lipiec 2018 00:37

Dodaj komentarz

Wulgaryzmy - to wyrazy lub wyrażenia, będące dosadnym, ordynarnym określeniem zjawisk, które można nazwać, używając słów neutralnych stylistycznie. Nie są konieczne aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia czy poglądy!

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Przypadki łamania prawa mogą być zgłaszane właściwym służbom.

Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Komentarze naruszające regulamin mogą być usuwane. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Przed umieszczeniem wpisu, zapoznaj się z REGULAMINEM oraz Polityką Prywatności. Dziękujemy!


Kod antyspamowy
Odśwież