Wybory sołeckie w gminie Malczyce

poniedziałek, 04 luty 2019 10:40 Dział: Malczyce
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Tegoroczne wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po raz pierwszy odbędą się na nowych zasadach, określonych w uchwalonych 22 stycznia 2019 r. statutach sołectw gminy Malczyce.

Dotychczas Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  wybierano na Zebraniu Wiejskim, podczas którego zgłaszane były kandydatury, a następnie nad kandydatami odbywało się głosowanie.

Zgodnie z nowymi zasadami tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wyglądał będzie następująco:

  • Wójt powołuje Gminną Komisję Wyborczą, której siedzibą jest Urząd Gminy Malczyce.
  • Na 21 przed planowanymi wyborami, do publicznej wiadomości podawane jest obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w sołectwie wraz z informacjami o terminie i miejscu zgłaszania kandydatur.
  • Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Komisji najpóźniej na 14 dni przed datą wyborów.
  • W przypadku braku kandydatów na Sołtysa, dodatkowych zgłoszeń kandydatów można dokonać na Zebraniu Wiejskim.
  • W przypadku gdy liczba zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej jest mniejsza niż maksymalny liczba członków Rady Sołeckiej (czyli 7) dodatkowych zgłoszeń kandydatów można dokonać na Zebraniu Wiejskim.
  • Po zarejestrowaniu kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Komisja ustala w porządku alfabetycznym rejestr zgłoszonych kandydatów.
  • Najpóźniej 7 dni przed ustalonym dniem wyborów podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o rejestrze kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.
  • Komisja przygotowuje karty do głosowania umieszczając w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów, odrębnie na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie odbywa się na Zebraniu Wiejskim. Przeprowadza je komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata.

- Wprowadzone zmiany są efektem doświadczeń przy poprzednich wyborach sołeckich. Mamy nadzieję, że usprawnią one całą procedurę aby uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji w trakcie samego zebrania wiejskiego – komentuje wójt gminy Malczyce, Piotr Frankowski.

(gmal)

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację