Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

poniedziałek, 25 luty 2019 15:26 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na VI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

 

Przedstawiam planowany porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Ustalenie porządku obrad.
3/ Usprawiedliwienia radnych.
4/ Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5/ Rozpatrzenie propozycji Burmistrza ws. zmian w gminnym programie ograniczenia niskiej emisji wspieranego z budżetu Gminy Środa Śląska.
6/ „45 minut dla Samorządów”.
7/ Podjęcie uchwał.
8/ Interpelacje i zapytania.
9/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10/ Wolne wnioski i informacje.
11/ Zakończenie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kryciński

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 27 lutego 2019 roku

1/ Projekt uchwały nr 22/2019 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
2/ Projekt uchwały nr 23/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
3/ Projekt uchwały nr 24/2019 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 110 kV relacji Przybków – Kąty Wrocławskie – Klecina.
4/ Projekt uchwały nr 25/2019 – zmieniająca uchwałę nr XXXIII/312/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Środa Śląska.
5/ Projekt uchwały nr 26/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
6/ Projekt uchwały nr 27/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
7/ Projekt uchwały nr 28/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
8/ Projekt uchwały nr 29/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
9/ Projekt uchwały nr 30/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Środa Śląska.
10/ Projekt uchwały nr 14/2019 – II wersja – w sprawie zmian w Statucie Gminy Środa Śląska.
11/ Projekt uchwały nr 31/2019 – zmieniający uchwałę nr LXVI/595/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” – Lokalny Rynek Rolno-Spożywczy w Środzie Śląskiej.
12/ Projekt uchwały nr 32/2019 – w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
13/ Projekt uchwały nr 33/2019 – w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
14/ Projekt uchwały nr 34/2019 – w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
15/ Projekt uchwały nr 35/2019 – w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Komentarze (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Witam, punkt 9:
Projekt uchwały nr 30/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Środa Śląska.

Dziękuję za zajęcie się tą sprawą, Z zainteresowaniem będę oczekiwał sesji.

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację