niedziela 08.12.2019

Imieniny: Marii Swiatozara

 

2 LATA Z PROGRAMEM RODZINA 500 PLUS NA DOLNYM ŚLĄSKU

piecset plusWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumował dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500 plus w regionie. Do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko 3 mld zł.

Wojewoda spotkał się dziś z rodziną Państwa Wilków z Długołęki. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.):

-  401 592  złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);

- 382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);

- 2 920 585 398 zł  dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację Programu (narastająco), średniomiesięcznie 121 691 058 zł;

- 158 626  rodzin objętych średniomiesięcznie pomocą w ramach Programu, w tym:

  • •  49 % rodzin zamieszkuje w gminach miejskich,
  • • 27 % rodzin - w gminach miejsko-wiejskich,
  • •  24 % rodzin - w gminach wiejskich, 
  • • 17 % rodzin to rodziny niepełne,
  • • 67 proc. rodzin otrzymuje wsparcie na jedno dziecko,
  • • 25 % a rodzin otrzymuje wsparcie na dwoje dzieci,
  • • 8 % rodzin otrzymuje wsparcie na troje i więcej dzieci,

- 229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi ok. 47 % dzieci, spośród wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;

- 229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie pieniężnej;

- 87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczowej,
co stanowi zaledwie 0,038 % wypłacanych miesięcznie świadczeń  (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie opłat za mieszkanie czy media lub inną formę wsparcia dla dziecka (np. odzież, żywność, wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli wsparcie  trafia dokładnie tam, gdzie powinna być skierowane).

Realizatorzy lokalni Programu na Dolnym Śląsku:

- 169 jednostek gminnych - ośrodków pomocy społecznej (159) i urzędów gmin (10)

   w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych;

- 30 jednostek powiatowych – powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie

   przyznawania i wypłat dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty;

-  jednostka samorządu województwa - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  w zakresie obsługi koordynacji systemu świadczeń wychowawczych;

-  Wojewoda Dolnośląski jako dysponent II stopnia w zakresie zapewnienia dotacji

   na wdrożenie i realizację Programu na terenie województwa;

- ponad 700 pracowników zatrudnionych w dolnośląskich jst do realizacji Programu.

- Należy zwrócić uwagę na ewentualny wpływ Programu Rodzina 500 plus na redukcję ubóstwa w dolnośląskich rodzinach dotychczas objętych świadczeniami pomocy społecznej. O ok. 8 %  zmniejszyła się  liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych (zasiłków) pomocy społecznej.  Zmalała także  liczba korzystających ze wsparcia w ramach Programu Pomoc państwa dla gmin w zakresie dożywiania. Odnotowano o ok. 18 proc. mniej korzystających z pomocy w formie świadczeń rzeczowych (żywność) oraz o ok. 19 proc. mniej korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku - podkreśla wojewoda Paweł Hreniak.

Wg danych GUS  w 2015 roku na Dolnym Śląsku urodziło się 26 258 dzieci. Na koniec 2016r. na Dolnym Śląsku odnotowano wzrost liczby urodzeń - urodziło się  27 610 dzieci.

W 2017 r. – 28 281 dzieci (dane wstępne +/- 1%). Zmiany demograficzne wymagają monitorowania w dłuższej perspektywie.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Program Rodzina 500 plus realizuje są trzy główne cele:

- wsparcie polskich rodzin (w tym redukcja biedy wśród najmłodszych Polaków),

- inwestycja w kapitał ludzki,

- w dalszej perspektywie odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika dzietności.

Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 196).

Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego

 MG 9163

Zdjęcie z dzisiejszego spotkania Państwa Wilków z Wojewodą Dolnośląskim

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację