GMINA UDANIN POZYSKUJE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

gu 0Mając na uwadze zadania zaplanowane na rok 2018 w budżecie, Gmina Udanin konsekwentnie stara się pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne.

 

Dlatego też, w odpowiedzi na ogłoszone konkursy zostały złożone następujące wnioski:

- 13 lutego br. Gmina Udanin złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ujazd Górny. Całkowity koszt realizacji zadania to 100 000,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 50 000,00 zł. co stanowi 50 % wartości zadania. Wniosek został złożony w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA - 2018

- 13 lutego br. Gmina Udanin złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Legnicy na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2018 w Gminie Udanin. Całkowity koszt zadania to 25 492,00 zł. kwota wnioskowanej pomocy to 21 668,00 zł. co stanowi 85% wartości zadania.

- 16 lutego br. Gmina Udanin złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” na budowę tematycznego placu zabaw „Cicha Woda” w Ujeździe Dolnym. Całkowity koszt zadania to 33 214,00 zł. kwota wnioskowanej pomocy to 16 607,00 zł. co stanowi 50 % wartości zadania.

- 2 marca br. Gmina Udanin złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym. Całkowity koszt zadania to 25 006, 00 zł. kwota wnioskowanej pomocy to 18 754,50 zł. co stanowi 75 % wartości zadania.

- 12 marca br. Gmina Udanin złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn.: „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na budowę placów zabaw w Udaninie, Konarach i Sokolnikach. Całkowity koszt zadania to 58 960,95 zł. kwota wnioskowanej pomocy to 29 480,00 zł. co stanowi 50 % wartości zadania.

- 15 marca br. został złożony wniosek do Ministra Sprawiedliwości na zadanie dot. doposażenia 8 Jednostek OSP z terenu Gminy Udanin w sprzęt i urządzenia ratownictwa czyli defibrylatory, torby ratownicze, aparaty ochrony dróg oddechowych, 2 średnie i 1 ciężki zestaw ratownictwa technicznego. Całkowita wartość zadania na podstawie złożonego wniosku to 229 500,00 zł., kwota wnioskowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości 227 205,00 zł co stanowi 99% wartości zadania.

O wynikach konkursów będziemy informować na bieżąco.

Gmina Udanin

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację