INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ ALKOHOLI

wino 0Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Środy Śląskiej, że do dnia 31 stycznia 2018 r.:

 - są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
- wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż  alkoholu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia br.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu: PKO BP S.A 87102052420000250200292466 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
pok. nr 3 A lub do pobrania   pobierz tutaj

UWAGA!
Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.                               

Informacji na temat opłat udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, tel. 71 39 60 750, 71 39 60 717.

--- INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚL. ---

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację