SĄ PIENIĄDZE NA CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ!

cka 0Dzisiaj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował listę rankingową projektów z zakresu rewitalizacji, które otrzymają dofinansowanie. Na trzecim miejscu, z liczbą 44 punktów znalazł się projekt średzkiego starostwa pn. „Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej”.

 

- To naprawdę wspaniała wiadomość. Projekt będzie dużym wyzwaniem. Jego wartość to blisko 5 mln zł, z czego dofinansowanie 4 mln zł. To rekordowa kwota w tym naborze, ale też i historii powiatu! - informuje starosta średzki Sebastian Burdzy. - Dziękuję pomysłodawcy projektu Mirosławowi Chołdzie oraz zespołowi projektowemu w składzie: Małgorzata Bogucka, Grzegorz Borowski, Jerzy Filarowski, a także Marcinowi Brzezińskiemu za merytoryczne i skuteczne przygotowanie projektu - podkreśla starosta.

Przypomnijmy. Centrum ma powstać na ul. Wrocławskiej w byłej sali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Ma się w nim mieścić pięć tematycznych pracowni, studio nagrań, sala wystawowa, sala koncertowa, kawiarenka, zaplecze teatralne.

W 2015 zarząd powiatu ogłosił konkurs na wykorzystanie starej sali. Spośród ośmiu propozycji za najciekawszą uznano pomysł średzkiego oddziału NSZZ Solidarność zakładający powstanie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej. Kiedy pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 plany zamieniono na działania. Najpierw, aby zwiększyć skuteczność aplikowania o środki unijne, planowaną inwestycję wpisano do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Środa Śląska.

Następnie opracowano dokumentację koncepcyjna, a na jej podstawie Program Funkcjonalno-Użytkowy. Jego przygotowaniem zajęła się pracownia projektową FORMAT z Jeleniej góry oraz zespół w składzie: Jerzy Filarowski, Grzegorz Borowski, Magda Bogucka, Marcin Brzeziński oraz Mirosław Chołda z NSZZ Solidarność. Pracę zespołu nadzorował starosta Sebastian Burdzy.

– To były trzy miesiące intensywnej i ciężkiej pracy. Mieliśmy pomysł i wizje, które po każdym naszym spotkaniu nabierały kształtu i konkretnych rozwiązań. Ostatecznie opracowaliśmy i zaakceptowaliśmy koncepcję w postaci, która usatysfakcjonowała wszystkich członków naszego zespołu – mówił w kwietniu 2017 roku starosta Burdzy.

Dane techniczne planowanego obiektu:

  • powierzchnia zabudowy: 462,00 m2
  • powierzchnia użytkowa: 477,20 m2
  • sala gimnastyczna: 284,00 m2
  • przybudówka: 198,20 m2
  • całkowita kubatura: 3212,00 m3

Projekt zakłada modernizację sali sportowej i wyposażenie jej w system składanych siedzeń, scenę, nagłośnienie, oświetlenie a także akustyczne tynki i strop. Rozbudowana zostanie również przybudówka. Obejmie ona poszerzenie budynku oraz nadbudowę piętra, co pozwoli ulokować na parterze kawiarnię z salą wystawową, pracownię komputerową, szatnię, pomieszczenia sanitarne oraz magazyn. Na piętrze zaplanowano pracownie: grafiki, rękodzieła, rzeźbiarsko-garncarską, malarską a także salę prób i studio nagrań dla zespołów muzycznych. Jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na studio radia/telewizji internetowej. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jednym z jego ciekawszych elementów będzie antresola spinająca całość i nadająca mu szczególnego klimatu.

Aby uzyskać więcej punktów podczas oceny wniosku starosta wystąpił do wszystkich instytucji kultury z terenu powiatu z propozycją partnerstwa. Zainteresowanie wyraziły cztery placówki: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, ośrodki kultury z Kostomłotów i Malczyc oraz Biblioteka Publiczna w Udaninie. Partnerem projektu została również Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego mająca siedzibę w zamku na wodzie w Wojnowicach. Partnerstwo, oprócz czynnego zaangażowania w realizację projektu, pozwoli na wypracowanie w przyszłości wspólnej i optymalnej oferty skierowanej do mieszkańców powiatu.

– Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem naszego projektu przez gminy i instytucje kultury z obszarów wiejskich naszego powiatu, co cieszy i potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek - podkreślał starosta.

Jak informowało starostwo wiosną ub. r., jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, to Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej zostanie otwarte w lipcu 2019 r.

Zarządcą nowego obiektu będzie Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej.

(red/rfp) fot. sp

SALA1

SALA2

cka 1

cka 2

cka 3

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację