środa 11.12.2019

Imieniny: Damazego Waldemara

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MALCZYCE WS. SP ZOZ

zosDrodzy Mieszkańcy Gminy Malczyce! W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nieprawdziwymi informacjami związanymi z sytuacją SP ZOZ w Malczycach informuję, iż jako podmiot tworzący samodzielny zakład opieki zdrowotnej, sprawujący nad nim nadzór, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, podjąłem decyzję o odwołaniu z dniem 22 marca 2018 r. z powodu nieetycznego zachowania związanego z szantażem dotyczącym zmiany warunków zatrudnienia i płacy, kierownika SP ZOZ  w Malczycach Monikę Lejczak oraz z powodu braku zaufania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z dniem 23.03.2018 r., w trybie dyscyplinarnym za odmowę podjęcia obowiązków, zastępcę kierownika dr Krzysztofa Gerca.

 

Aby zapewnić Państwu, Mieszkańcom Gminy Malczyce, stały dostęp do opieki zdrowotnej, zatrudnieni zostali też nowi, ale znani już w Malczycach lekarze dr Małgorzata Manelska oraz dr Aneta Szymczak. Chciałbym zaznaczyć, że ośrodek w Malczycach działa i będzie działał jeszcze lepiej.

Niestety sabotujące działania byłych pracowników SP ZOZ w Malczycach doprowadziły do zablokowania systemu informatycznego placówki, jest to przestępstwo, co skutkuje od kilku dni brakiem płynnego wystawiania skierowań przez lekarzy oraz 100% odpłatnością za recepty wystawiane przez lekarzy SPZOZ Malczyce.

W dniu 27.03.2018 odbyła się sesja Rady Gminy Malczyce na której przedstawiłem problem radnym i poprosiłem, bo takie są procedury, o przyjęcie uchwały o powołaniu komisji konkursowej, aby powołać nowego kierownika i przywrócić szybko sprawne funkcjonowanie przychodni. Niestety Radni odrzucili moją prośbę uniemożliwiając mi w ten sposób sprawne powołanie nowego kierownictwa. W spotkaniu tym brali też udział była kierownik i jego zastępca, którzy zgłosili radzie swoje niezadowolenie dotyczące decyzji o ich zwolnieniu, na co rada odpowiedziała obniżką pensji wójta.

Wyrażam swoje ubolewanie, że większość rady zamiast kierować się interesem 4 tys. pacjentów zajęła się czterogodzinnym rozważaniem na temat czy mogłem dokonać tych zmian, czy nie i dlaczego zwolniona została pani kierownik.

Niestety nikt z obecnych na Sali Narad nie pomyślał żeby chociaż zapytać byłe kierownictwo SPZOZ czy mogliby odblokować dostępy do serwerów NFZ i pozwolić na normalne funkcjonowanie placówki.

Niestety z powodu braku pomocy ze strony rady w szybkim powołaniu nowej komisji konkursowej skutki nagannego zachowania byłych pracowników możemy odczuwać jeszcze przez jakiś czas.

Wójt Gminy Malczyce
(-) Piotr Frankowski

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację