NIC DLA SIEBIE - WSZYSTKO DLA OJCZYZNY

wykleci 0To wartości jakimi kierowali się "Żołnierze Wyklęci" w Powstaniu Antykomunistycznym w latach 1944-1956.

 

"Żołnierze Wyklęci" - to polscy żołnierze, kobiety i mężczyźni, którzy przy całkowitej obojętności świata, prowadzili walkę z okupantem sowieckim i rodzimymi kolaborantami. Walczyli z komunistami w obronie naszej niepodległości, wiary i tradycji. Wywodzili się z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Związku Wojskowego.

Warunkiem przyjęcia do tych organizacji zbrojnych był patriotyzm, pochodzenie było sprawą drugorzędną. Jednym z najwybitniejszych oddziałów wojska polskiego w Powstaniu Antykomunistycznym była V Brygada Wileńska AK. Dowódcą brygady był major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko". Żołnierze V BW w latach 1943-1944 walczyli na Wileńszczyźnie z Niemcami, sowietami i Litwinami, którzy współpracowali z hitlerowcami.

W 1945 roku żołnierze majora "Łupaszko" walczą na Białostocczyźnie z sowietami i polskimi komunistami, w 1946 r na Mazurach i Pomorzu, a w1946 -1949 na Podlasiu już jako VI Brygada Wileńska. Dowódcą brygady zostaje podporucznik Lucjan Minkiewicz "Wiktor", a następnie por/kpt Władysław Łukasiuk "Młot", po jego śmierci dowództwo brygady obejmuje kapitan Kazimierz Kamieński "Huzar" walcząc z reżimem komunistycznym do 1952 roku.

Żołnierze Brygad Wileńskich bronili ludność polską przed Niemcami, sowietami i agenturą komunistyczną. Zwalczali pospolite przestępstwa, a zwłaszcza bandytyzm i złodziejstwo czym zjednywali sobie sympatię ludności cywilnej na terenie swojej działalności. Oddziały V i VI brygady wykonały w latach 1944- 1949 ponad 550 akcji zbrojnych skierowanych przeciw wrogom Ojczyzny. Brygada VI tylko w latach 1950 - 1952 pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego przeprowadziła 90 akcji zbrojnych. "Żołnierze Wyklęci" walczyli po rycersku, jak przystało na polskich żołnierzy.

Komuniści razem ze swoimi mocodawcami - sowietami aby zohydzić Polakom tych niezłomnych żołnierzy, tworzyli tzw. bandy pozorowane, w ubeckich dokumentach nazwane jako brygady realizacyjne. Były to uzbrojone grupy bandyckie podające się za żołnierzy podziemia antykomunistycznego, członkami tych grup bandyckich byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, milicjanci i członkowie Polskiej Partii Robotniczej. Dokonywali oni licznych morderstw i napadów bandyckich terroryzując polską ludność cywilną. Za wszystkie te akty terroru propaganda komunistyczna obciążała "Żołnierzy Wyklętych" . Tak komuniści budowali PRL przy pomocy sowietów.

W latach 1945-1946 "władza ludowa" razem z towarzyszami z Moskwy, zesłali na Syberię prawie 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Ponad 200 tysięcy Polaków komuniści osadzili w aresztach bez sankcji i sądu. Około 100 tysięcy patriotów Polskich zostało zamkniętych w komunistycznych więzieniach na wiele lat. 90 tysięcy Polaków zostało osadzonych w obozach pracy przymusowej. Wiele tysięcy Polaków pozbawiono praw publicznych, skonfiskowano im mieszkania, zniszczono domy.

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w śledztwach stosowali tortury.

W walce z reżimem komunistycznym zginęło z bronią w ręku około 8 tysięcy "Żołnierzy Wyklętych".

Na mocy wyroków sądowych w "Polsce ludowej" do 1956 roku zostało zamordowanych około 5 tysięcy patriotów polskich. 10 tysięcy "Żołnierzy Wyklętych" i ludzi podejrzanych o współpracę z tzw. "reakcją" zostało zakatowanych w aresztach i piwnicach urzędów bezpieczeństwa publicznego. Tak komuniści polscy razem z sowietami wymordowali elitę narodu polskiego.

Do naszych czasów przetrwała cudem garstka tych bohaterów, miałem zaszczyt i honor poznać jedną z tych osób. Jest nią pani Lidia Lwow Eberle podporucznik czasów wojny V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - wszystkim bohaterom Powstania Antykomunistycznego CZEŚĆ I CHWAŁA!

Woytek Kopacz

Przypisy: Żołnierze Wyklęci. Oficyna wydawnicza Volumen

Liga Republikańska{jcomments on}

wykleci

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację