niedziela 08.12.2019

Imieniny: Marii Swiatozara

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNAJĄ DZISIAJ - PROJEKT GMINY KOSTOMŁOTY

ue 0Gmina Kostomłoty realizuje projekt pod nazwą "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II", który obejmuje wsparciem edukacyjno-doradczym 92 uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach.

 

Założonym rezultatem działań jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości działań edukacyjnych, które ma doprowadzić do podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) a w przypadku gimnazjum także języków obcych.

Dodatkowym celem działań projektowych jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań emocjonalnych uczestników, co będzie miało przełożenie na ich przyszły sukces na rynku pracy. Efekt ten zamierzamy osiągnąć poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe dla całej grupy uczestników oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z trudnościami wyłonionych przez grono pedagogiczne.

Wsparcie projektowe obejmuje uczennice i uczniów uzdolnionych a także mających trudności w spełnianiu wymagań podstawy programowej i w kontrolowaniu emocji. Podniesieniu kompetencji kluczowych sprzyjać będzie wykorzystanie innowacyjnego portalu wspierającego doradztwo edukacyjno-zawodowe - www.eipd.pl, a także kontakt młodzieży z praktycznym wykorzystaniem wiedzy (wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernik, Humanitarium, Hydropolis, Planetarium w Chorzowie). Duże znaczenie dla wzrostu kompetencji TIK uczestników/uczestniczek projektu ze szkoły podstawowej będzie miało wyposażenie pracowni komputerowej tej szkoły w komputery w miejsce przestarzałego sprzętu.

Potrzeba wsparcia dla obu placówek wynika z diagnoz obszarów deficytowych kompetencji kluczowych i przyczyn osiągania przez uczniów szkół objętych wsparciem wyników słabszych niż średnia wojewódzka a także z analizy możliwości dalszego wykorzystania przestarzałej bazy TIK. Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2018 roku.

(gk)

Projekt zostyał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – działanie 10.2, pod nazwą "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II".

ue

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację