SESJA ABSOLUTORYJNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (transmisja na żywo)

IMG 6667Trwa sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Jednym z punktów obrad jest absolutorium dla burmistrza Środy Śląskiej.

  

 

 

 

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie Sesji.
  2. Ustalenie porządku Obrad.
  3. Przyjęcie: protokołu nr LVIII/18 z dnia 16 marca 2018 r., protokołu nr LIX/18 z dnia 28 marca 2018 r. i  protokołu nr LX/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.                                                     
  4. Usprawiedliwienia radnych.                                                   
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok:
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
  2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
  3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
  5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
  6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
  6. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
  1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  7. Podjęcie uchwał.   
  8. Stanowisko Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej ws. przyjęcia i przekazania informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  9. „45 minut dla Samorządów”.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.                

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej w dniu 29 maja 2018 roku

 1. Projekt uchwały nr 62/2018 – w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 63/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 64/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 65/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  5. Projekt uchwały nr 66/2018 – w sprawie przekazania informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  6. Projekt uchwały nr 67/2018 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok.
  7. Projekt uchwały nr 68/2018 – w sprawie absolutorium.

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację