sobota 15.05.2021

Imieniny: Zofii Nadziei

SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (na żywo)

SESJA RM CZERWIECJednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej we Środzie Śląskiej będzie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2017 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
  6. „45 minut dla Samorządów”.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  10. Wolne wnioski i informacje.
  11. Zakończenie sesji.

TRANSMISJĘ PRZYGOTOWALI: Bogdan Sziwa, Wiktor Kalita.

Część pierwsza do przerwy

Teraz na żywo

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 27 czerwca 2018 roku

 1. Projekt uchwały nr 71/2018 – w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
  2. Projekt uchwały nr 72/2018 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 73/2018 – zmieniający uchwałę nr LVIII/527/18 z 16 marca 2018r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 74/2018 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.
  5. Projekt uchwały nr 75/2018 – II wersja – w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 76/2018 – w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Środa Śląska na 2019 rok.
  7. Projekt uchwały nr 77/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  8. Projekt uchwały nr 78/2018 – w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta i gminy Środa Śląska, w których wykonano remont elewacji zewnętrznej lub izolacji przeciwwilgociowych fundamentów lub dachów.
  9. Projekt uchwały nr 79/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki „Średzkiej Wody” Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
  10. Projekt uchwały nr 80/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki „Średzkiej Wody” Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 81/2018 – zmieniająca uchwałę Nr LV/504/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu przewozu osób komunikacją miejską na terenie Gminy Środa Śląska.
  12. Projekt uchwały nr 82/2018 – w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”. • Mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Z miastem będzie to samo co z UG 1/2 etaty dla wszystkich.  48 minut temu.
 • Mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Można byłoby wybrać - tylko że mądre osoby... 51 minut temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  rowniez myslalem o tym samym-winnica,jakas pasieka(sam... 3 godziny temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  rowniez z przykroscia patrze na zdjecia z tego... 3 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Powiat Średzki

Lokalne ogłoszenia drobne

04.05.2021 08:15 wrote:

POSZUKUJĘ i KUPUJĘ - poniemieckie STAROCIE - A N T Y K I - PRZEDWOJENNE oraz STARSZE za GOTÓWKĘ -!- Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Dom…

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…