środa 11.12.2019

Imieniny: Damazego Waldemara

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (transmisja na żywo)

SESJA RM 00Relacja z Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, która odbyła się 31 stycznia. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie propozycji burmistrza ws. zmian w gminnym programie ograniczenia niskiej emisji. Co jeszcze było rozpatrywane, dyskutowane i uchwalane? Zobaczcie.

 

 

 

"Czasówka" najważniejszych tematów poruszanych na sesji:

00:17:52 Prezentacja Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji 00:40:11 Dyskusja nad uchwalą ws. Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji 00:52:57 Promocja Średzkiej Karty Mieszkańca i miejskich linii autobusowych Średzkiej Komunikacji Publicznej 01:08:50 Dyskusja nt. uruchomienia I etapu Średzkiej Komunikacji Publicznej na sesji Rady Miejskiej 02:08:40 Zapytanie sołtysa ws. eventu wkopania kamienia węgielnego pod zakład XEOS 03:28:50 Interpelacja radnego ws. oświetlenia terenu przy stacji PKP

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Rozpatrzenie propozycji Burmistrza ws. zmian w gminnym programie ograniczenia niskiej emisji wspieranych z budżetu Gminy Środa Śląska.
  5. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  6. „45 minut dla Samorządów”.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za IV  kwartał 2017 roku.
  10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  11. Wolne wnioski i informacje.
  12. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały nr 5/2018 – w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.
 2. Projekt uchwały nr 6/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
 3. Projekt uchwały nr 7/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej dla uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
 4. Projekt uchwały nr 8/2018 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jugowiec.
 5. Projekt uchwały nr 9/2018 – w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska”.
 6. Projekt uchwały nr 10/2018 – w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
 7. Projekt uchwały nr 11/2018 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jugowiec wraz z budową zatoki autobusowej”.
 8. Projekt uchwały nr 12/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Malczyce na udzielenie dofinansowania dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Chomiąży na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Chomiąży.
 9. Projekt uchwały nr 13/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w Wojewódzkich Kolejowych Przewozach Pasażerskich.
 10. Projekt uchwały nr 14/2018 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 11. Projekt uchwały nr 15/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.     
 12. Projekt uchwały nr 16/2018 – w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.  

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację