niedziela 08.12.2019

Imieniny: Marii Swiatozara

 

ŚREDZKA GMINA WSPIERA WALKĘ ZE SMOGIEM

eco- Realizacja styczniowej uchwały Rady Miejskiej ws. zmian w Gminnym Programie Ograniczania Niskiej Emisji (GPONE) pozwoli zachęcić mieszkańców do likwidacji niskosprawnych i instalowania ekologicznych źródeł ciepła - mówi Marcin Nowakowski z-ca burmistrza Środy Śląskiej.

 

Wymiana źródeł ogrzewania dotychczas finansowana była na podstawie Uchwały nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2016 r. Pojawiła się możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na zasadzie pożyczki na preferencyjnych warunkach w ramach programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, głównie pyłów.

Zmiany w GPONE

W związku z powyższym z dniem 31 stycznia Rada Miejska w Środzie Śląskiej na wniosek burmistrza podjęła uchwałę w sprawie wdrożenia zmian dot. zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. W myśl styczniowej uchwały Rady Miejskiej gminne dotacje obejmą instalację: kotłów gazowych kondensacyjnych, olejowych, pieców elektrycznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, przydomowych elektrowni wiatrowych. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja w sposób trwały wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.

Przeznaczenie i poziom dotacji

Gminne dotacje obejmują: koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji, koszt demontażu paleniska węglowego, koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, kosz zakupu zbiornika c.w.u., koszt zakupu i montażu wkładów kominowych, w przypadku gruntowych pomp ciepła: koszt wykonania odwiertów. Dotacja nie obejmuje natomiast m.in. opracowania dokumentacji w ramach przygotowania zadania i budowy zewnętrznych sieci. Kwota dotacji sięga 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 3 do 6 tys. na jeden dom lub mieszkanie. W przypadku mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych kwoty są odpowiednio niższe.

- Realizacja nowej uchwały Rady Miejskiej pozwoli na likwidację minimum 40 kotłów stałopalnych starej generacji tzw. kotłów bezklasowych 3 i 4 generacji – zapowiada Aleksandra Markiewicz, specjalistka ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i efektywności energetycznej w Wydziale KŚR Urzędu Miejskiego w środzie Śląskiej. 

Kto może uzyskać dotację

Dotacje z budżetu Gminy Środa Śląska mogą uzyskać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej posiadające prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną na terenie Gminy Środa Śląska, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na jakie udzielana jest dotacja. Wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) w części której właścicielami są osoby fizyczne. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzieleniu dotacji i stanowi refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Należy pamiętać, że dotacja przysługuje tylko raz na jedno przedsięwzięcie i nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych sezonowo (np. domy letniskowe).

Ważne terminy!

Wnioski o udzielenie dotacji Burmistrz Środy Śląskiej będzie przyjmował do 30 kwietnia br. Do podziału dla mieszkańców jest 150 000 zł. Realizacja wniosków odbędzie się do wysokości środków przeznaczonych na dotacje w uchwale budżetowej Gminy Środa Śląska na dany rok budżetowy. Rozpatrywane będą według kolejności ich wpływania, pod warunkiem ich kompletności. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim – Wydział KŚR lub na stronie www.srodaslaska.pl

(um) fot. ug

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację