Wydrukuj tę stronę
Debata na temat szpitala w Środzie Śląskiej

Debata na temat szpitala w Środzie Śląskiej

22.02. 2019

Temat szpitala w Środzie Śląskiej od bardzo dawna wzbudza emocje i wywołuje liczne dyskusje. 15 lutego w starostwie odbyła się debata, na której rozważono najlepsze warianty jego reaktywacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, radni powiatu oraz osoby mocno zaangażowane w temat szpitala. Gościem specjalnym był Waldemar Malinowski – przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Zanim oddano głos zaproszonym, prezentację na temat możliwych działań przedstawił kierownik wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu – Marcin Brzeziński.

Aktualnie możliwe są dwa warianty działań: odkupienie budynku szpitala oraz budowa nowego na działce w Komornikach. Kierownik Brzeziński omówił wady, zalety oraz koszty każdego z nich. Przybliżył też propozycję udziału finansowego samorządów, który zgodnie z kampanią wyborczą burmistrza mógłby wyglądać następująco: 50% Powiat Średzki, 30% gmina Środa Śląska, 20% pozostałe samorządy. Ostatnie slajdy dotyczyły form działalności medycznej świadczonej w reaktywowanym szpitalu. Tu możliwe są trzy warianty: 1. zlecenie usług medycznych prywatnemu podmiotowi, 2. współpraca samorządów z podmiotem medycznym i utworzenie spółki, 3. własna powiatowo-gminna spółka medyczna.

O aktualnej sytuacji w usługach medycznych opowiedział Waldemar Malinowski przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali. Zwrócił on uwagę na kilka spraw m.in. ogromne braki w kadrze medycznej, istniejącą sieć szpitali, do której bardzo trudno się dostać, a także trudności w kontraktowaniu świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia. – Każdy miał nadzieję, że będzie lepiej, niestety tak nie jest. Kilka lat temu około 60% szpitali miało wynik dodatni, teraz bilansuje się niecałe 20%. Najlepsze rozwiązanie dla waszego Powiatu to dobra opieka ambulatoryjna, to jest najbardziej możliwe  – podsumował swoją wypowiedź Malinowski.

Po tym rozpoczęła się dyskusja. Przedstawiciele gmin chcieli wiedzieć kiedy odbędzie się przetarg na budynek, jaka będzie cena wyjściowa i czy Powiat przystąpi do pierwszego przetargu. Prezes Green Energy zawnioskował o organizację podobnego spotkania z udziałem firm z podstrefy LSSE i włączenie ich w planowane działania. Z kolei Bogusław Krasucki stwierdził, że liderem reaktywacji powinna być Gmina Środa Śląska, natomiast Powiat i pozostałe gminy partnerami.

Na trzygodzinnym spotkaniu poruszono wiele wątków. Najistotniejsze jest jednak to, że temat szpitala jest bardzo ważny dla niemal wszystkich samorządowców, a także lokalnych przedsiębiorców i oczywiście mieszkańców. Zamykając spotkanie starosta powiatu Krzysztof Szałankiewicz zapowiedział kolejne, na którym wszyscy zainteresowani tematem wypracują i zaakceptują optymalną ścieżkę działania.

(rfp)