sobota 28.05.2022

Imieniny: Jaromira Justa

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //LI sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Jednym z punktów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej będzie prezentacja, debata i głosowanie w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2022 rok.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/21 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Prezentacja, debata i głosowanie w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2022 rok.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2022 – 2032.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10. Odpowiedź Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej na pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 9 listopada 2021 r.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.  

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 grudnia 2021 roku:

1. Projekt uchwały nr 118/2021 – w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2022 rok.

2. Projekt uchwały nr 119/2021 – w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2022 – 2032.

3. Projekt uchwały nr 123/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rakoszyce.

4. Projekt uchwały nr 125/2021 – w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

5. Projekt uchwały nr 126/2021 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/485/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

6. Projekt uchwały nr 127/2021 – w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska.

7. Projekt uchwały nr 128/2021 – w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.

8. Projekt uchwały nr 129/2021 – w sprawie wyrw sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

Media

  • Greg powiedział(a) Więcej
    Rząd nie ma swoich pieniędzy. Rozdaje im nasze pieniądze... 2 godziny temu.
  • Ełro powiedział(a) Więcej
    uuuu uuu uu spocisz się. 2 godziny temu.
  • Szymborska powiedział(a) Więcej
    Nawet Wiktor uciekł do Miękini do Gregorczyna. 3 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …