Wydrukuj tę stronę
W Proszkowie coraz piękniej

W Proszkowie coraz piękniej

10.07. 2020

Długo wyczekiwany przez mieszkańców remont elewacji gminnego budynku mieszkalnego w centrum Proszkowa został zakończony. Koszt remontu wyniósł 47 tys. zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Środa Śląska zarządzanego przez Wydział Spraw Lokalowych.

W ramach remontu elewacji wykonano izolację poziomą ścian, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, wykonanie odprowadzenia wód opadowych, wykonanie prac sztukatorskich i malarskich, wymiana parapetów z blaszanych na ceramiczne.
 - Kolorystyka elewacji została uzgodniona z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu - informuje kierownik Wydziału Spraw Lokalowych średzkiego magistratu Mirosław Baraniecki.

Zadowolenia nie kryje również radny Rady Miejskiej Środy Śląskiej Arkadiusz Hibner - Budynek w centrum Proszkowa prezentuje się teraz o wiele lepiej i przyjemniej na niego spoglądać. Zyskał pod względem wizualnym oraz technicznym. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dzięki środkom Domu Kultury i prywatnych właścicieli uda się wyremontować drugą część elewacji budynku, w której na parterze znajduje się świetlica, a na górze prywatne mieszkania. Z pewnością poprawi to wizerunek miejscowości - podsumowuje radny Arkadiusz Hibner, który optował również za wykonanym w czerwcu dywanikiem asfaltowym na głównej drodze gminnej w Proszkowie.

Zgodnie z planem uzgodnionym jeszcze w ubiegłym roku między burmistrzem Adamem Rucińskim, radnym Arkadiuszem Hibnerem i sołtysem Tomaszem Jamrozikiem Gmina Środa Śląska zainwestowała w generalny remont tej gminnej drogi - na odcinku od krzyżówki wydłuż boiska, bloków aż do wylotu w kierunku Środy Śląskiej na końcu wsi tj. w kierunku ulicy Reymonta, na którym to odcinku położona została nakładka asfaltowa, co kosztowało Gminę ponad 200 tys. zł.

(prg)

ppuntitled 1